Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 28.791
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Antistof
Left
Rocks
2024-05-21 16:12

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Antistof er stof der består af anti-partikler ifht. de partikler der indgår i normalt stof. F.eks,. består et atom af anti-hydrogen af en negativt ladet anti-proton, der omkredses af en positivt ladet positron (anti-elektron). Hvis en partikel og en anti-partikel kommer i kontakt med hinanden, vil de blive tilintetgjort og afgive et kraftigt energi glimt.

Med antistof kunne alt den energi der findes i stof udnyttes, frem for de små mængder kemisk og nuklear energi, der kan udvindes i dag. Eftersom energitætheden er mange størrelsesordener større end i disse andre energikilder, ville vægtforholdet ved f.eks. raketflyvning være et helt andet. F.eks. ville blot få gram antistof være tilstrækkeligt til at transportere et mindre raketfartøj helt til månen. En reaktion mellem stof og antistof transformerer nemlig den samlede masse til energi. Dette er langt mere effektivt end f.eks. atomar fusion.

Indtil videre er der ikke observeret større mængder frit antistof i vort univers uden for laboratoriet. I naturen observeres antistof i form af antipartikler produceret i kollisioner mellem kosmisk stråling og de øvre dele af atmosfæren. Den ringe mængde antistof i naturen er noget af en gåde eftersom vi kunne forvente, at stof og antistof ville være blevet dannet i lige store mængder ved universets dannelse. Der findes dog teorier der baserer sig på de svage vekselvirkningers opførsel under Big Bang til at forklare den store asymmetri mellem stof og antistof i universet. Til gengæld giver fraværet af antistof et stabilt univers, uden hvilket livet ikke kunne være udviklet.

Fremstillingen af blot et enkelt atom af antistof er ekstremt vanskeligt, kræver partikelacceleratorer og store mængder energi - flere millioner gange mere end der frigives ved annihilationen mellem stof og antistof. Der er derfor endnu ikke fremstillet mere end blot få millioner atomer baseret på antistof. Det er derfor ikke sandsynligt at der kan udvikles måder at udnytte energisystemer baseret på antistof. Som forskningsobjekter er de derimod meget interessante, idet de kan anvendes til at teste om fundamentale symmetrier i naturen er symmetrier i absolut forstand eller kun holder tilnærmelsesvis.

Antipartikler repræsenteres symbolsk ved symbolet for dens normale partikelmodpart, men med en streg over. F.eks. repræsenteres en proton ved p mens anti-protonen repræsenteres ved et p med en streg over.

A.J. / K.Han.