Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 31.749
: :
Charta 77
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Charta 77 repræsenterede gennem 80'erne højdepunktet i den tjekkoslovakiske opposition mod Husákregimets normaliseringspolitik. Frihedsbrevet Charta 77 blev offentliggjort den 6. januar 1977 og var oprindelig underskrevet af 257 personer. Senere sluttede flere sig til. De tre mest kendte og fremtrædende blandt underskriverne var filosofiprofessoren Jan Patocka, forfatteren Václav Havel der senere blev landets præsident, og den tidligere udenrigsminister i Dubcekperioden, Jiri Hájek.

I Charta 77 blev det understreget, at initiativtagerne ikke udgjorde nogen organisation, men at det drejede sig om et uformelt og åbent fællesskab af mennesker af forskellig tro og erhverv. Det var kritikken af forholdene i Tjekkoslovakiet som forenede dem - ikke et fælles program for politisk handling.

Charta 77 repræsenterede en yderst legalistisk holdning til den politiske situation i Tjekkoslovakiet i 70'erne og 80'erne. Det fremsatte ikke på noget punkt krav, der kunne indebære en overskridelse af den daværende samfundsstruktur. Derimod krævede Charta 77, at magthaverne skulle respektere og overholde de menneskerettigheder, de selv i internationale aftaler havde underskrevet. Opmærksomheden blev specielt rettet mod de forpligtelser, som den tjekkoslovakiske regeringen indgik ved at undertegne Helsinkierklæringen i 1975, og som trådte i kraft i Tjekkoslovakiet året efter. Charta 77 indeholdt endvidere en konkret oversigt over de punkter i erklæringen, som dagligt blev krænket.

De tjekkoslovakiske myndigheders hysteriske reaktion mod Charta 77 viste tydeligt, hvor sårbare de var overfor denne type af kritik. De omfattende propagandakampagner som blev sat i gang mod Charta 77 gjorde det klart, at magthaverne følte sig i defensiven. Der blev endvidere foretaget flere arrestationer af fællesskabets medlemmer. Professor Patocka døde efter at være blevet udsat for langvarige forhør. Václav Havel blev også arresteret, men atter sat fri efter nogle måneder i fængsel. Jiri Hájek levede bogstavelig talt i husarrest.

Men offentliggørelsen af Charta 77 havde også virkninger, som må anses for positive. Polariseringen og splittelsen indenfor partiledelsen blev yderligere forstærket. Endvidere bidrog Charta 77 og særlig den hetz som myndighederne indledte mod oppositionen til, at omverdenen atter rettede sin opmærksomhed mod forholdene i landet. Da regimet i 1989 brød sammen, spillede en lang række folk fra Charta 77 med forfatteren Václav Havel i spidsen en vigtig rolle for den fredelige overgang til parlamentarisk demokrati.

J.I.B.