Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.654
: :
Caudillo
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Caudillo er spansk og betyder leder. Bruges gerne om 1800 tallets militære ledere i Latinamerika.

Efter den spanske erobring af størstedelen af Latinamerika i 1500 tallet blev dette området styret af spanske vicekonger med hovedsæde i Mexico og Peru. Det spanske kolonistyre gav mange fordele til folk, der var født i Spanien, og dette skabte stærk modvilje blandt kreolerne (folk af spansk eller anden europæisk afstamning der var født i Latinamerika). Kravet om løsrivelse fra Spanien kom i første række fra kreolerne og resulterede i befrielseskrigene mod Spanien i begyndelsen af det 19. århundrede.

De mest kendte befrielseslederne - bl.a. Simón Bolivar og Jose de San Martin - ønskede et samlet spansktalende Latinamerika efter løsrivelsen fra Spanien. Bolivar forsøgte bl.a. at samle det, der i dag er Colombia, Venezuela, Ecuador og Panama til én stat - Stor-Colombia. Men rivalisering mellem de forskellige militære lederne sammen med økonomiske modsætninger mellem de ledende klasser i forskellige dele af det tidligere spanske kolonirige førte til opsplitning i flere stater.

De militære ledere for befrielseshærene blev ofte politiske ledere i de nye stater, og det 19. århundrede blev præget af en række stridigheder mellem disse ledere - caudillos - der baserede deres magt på støtte fra regulære eller irregulære væbnede styrker. Flere af disse caudillos ledede lokale og distriktsvise oprør, og flere af dem havde for kortere eller længere tid herredømme over større eller mindre områder indenfor de nye stater.

Betegnelsen caudillo er også blevet brugt om civile, populistiske ledere som f.eks. Juan Perón i Argentina. Caudillo var også en af den spanske diktator Francisco Francos titler - en parallel til Mussolinis og Hitlers titler «Il Duce» og «Der Führer».

K.So.