Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Afrika  .  Vestsahara
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 23/12 2002
Læst af: 20.387
Verden  .  Afrika  .  Vestsahara
: :
MINURSO
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Minurso (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) (september 1991-), FN's mission for afholdelse af folkeafstemning i Vestsahara, hovedkvarter i Laayoune.

Missionen blev etableret i overensstemmelse med aftalen accepteret af Marokko og Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario (Frente Popular para la Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio Oro) 30. august 1988. Dens mandat er at overvåge våbenhvilen mellem de to parter, reduktionen af Marokkos tropper i landet, samlingen af Marokkos og Polisarios tropper i forudbestemte områder, sikre løsladelsen af alle politiske fanger eller tilbageholdte i Vestsahara, overvåge udvekslingen af krigsfanger, implementere repatrieringsprogrammet, identificere og registrere vælgere der kan stemme ved folkeafstemningen, gennemføre denne og offentliggøre valgresultatet.

De to parter i konflikten har imidlertid haft forskellige fortolkninger af nøglepunkter i aftaler. Konsekvensen har været gentagne forsinkelser i aftalens gennemførelse. Folkeafstemningen skulle iflg. den oprindelige tidsplan have været gennemført i januar 1992, men parterne var uenige om, hvem der skulle være stemmeberettigede i folkeafstemningen. Der blev derfor nedsat en Identifikations Kommission, der i august 1994 indledte registreringen af vælgere. På grund af modstand fra begge pater måtte registreringen imidlertid fuldstændig indstilles i december 1995, og i maj 1996 fulgte Sikkerhedsrådet FN's Generalsekretærs anbefaling om fuldstændig at indstille processen til begge parter atter demonstrerede villighed til at samarbejde med Minurso. I starten af 1997 forsøgte den nyvalgte generalsekretær Kofi Annan at sæte gang i processen igen ved at udnævne USA's tidligere udenrigsminister James Baker til sin specielle udsending i regionen. Det lykkedes Baker at bringe de to parter sammen til forhandlinger på senior-niveau i Lissabon i juni 1997 med Algeriet og Mauretanien som observatører. I november 1998 gennemførte generalsekretæren en rundrejse i Nordafrika til Mauretanien, Marokko, Algeriet og Tunesien. Som konsekvens af rejsen blev det aftalt, at afstemningen skulle gennemføres i december 1999, men heller ikke denne dato holdt. Indtil da var 147.000 vælgere blevet registreret af Minurso, mens de to parter var uenige om andre 65.000 vælgere fra 3 forskellige stammer.

Minurso styrken i Vestsahara består aktuelt af soldater fra: Argentina, Bangladesh, Canada, Egypten, El Salvador, Frankrig, Ghana, Grækenland, Guinea, Honduras, Irland, Indien, Italien, Kenya, Kina, Malaysia, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Sydkorea, Rusland, Sverige, USA, Venezuela og Østrig. Der er tale om ialt 316 personer i uniform fordelt på 197 observatører, 6 stabsofficerer, 87 soldater og 26 politiobsevatører. De støttes af 400 internationale og lokale personer. Missionens leder (Special Representative of the Secretary-General) er Charles Dunbar fra USA. Formand for Identifikations Komissionen er Robin Kinloch fra Storbritannien. Chefen for militæret er generalmajor Bernd S. Lubenik fra Østrig og chefen for politiet er kriminalinspektør Peter Miller fra Canada.

Missionen koster årligt FN ca. 32 mio. US$.

A.J.