Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Anti-atomkraft
     .  Uddannelse  .  Studenterorganisationer
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Historie
   .  Politisk  .  Parti  .  Hovedbestyrelsesmedlem
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Venstresocialisme
    .  Reformistisk  .  Folkesocialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 31.565
: :
Bryld, Claus
Left
Rocks
2024-06-17 15:21

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Claus Bryld
Claus Bryld

Claus Bryld (1940-), dansk historiker, venstrefløjsaktivist og siden professor. Født 29. maj 1940. Mag.art. i historie 1969, dr.phil. 1993. Lektor ved RUC 1973-95 og professor samme sted siden 1995

Bryld var i 1960-67 medlem af SF, aktiv i Atomkampagnen (1960-64) og i Studentersamfundet (1960-65) hvor han i 62-64 var bestyrelsesmedlem. I 1961 var han medstifter af SF's studenterorganisation, Socialistiske Studenter og i 62-63 formand for denne. Delegeret ved flere SF kongresser - senest i december 1967. Da SF efter denne kongres blev sprængt, fulgte Bryld med over i VS, hvor han blev til 1972. I 1969-71 var han medlem af VS' hovedbestyrelse og i 2. halvår af 1970 medlem af partiets forretningsudvalg. Efter at have været ude et par år, meldte han sig i 1975 atter ind og blev til 1979. Medstifter af leninistfraktionen i VS i 1970, hvor i han fortsatte til 1972.

I 1967-71 var Bryld dansk redaktør på Zenith, Nordisk socialistisk tidsskrift. Leverede endvidere artikler til bl.a. Studenterbladet, Politisk Revy og SF Bladet.

I dag koncentrerer han sig om sit arbejde som professor i moderne historie på RUC. Han er forfatter til en række bøger: Den demokratiske socialismes gennembrudsår 1884-1916 (1992); Hvilken befrielse. Fortælling fra en opvækst i nazismens og retsopgørets skygge (1995); Besættelsestiden som kollektiv erindring (1998, med Anette Warring); Kampen om historien, essays om brug og misbrug af historien (2001).

A.J.