Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 46.415
: :
Brix, Harald
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Harald Brix
Harald Brix
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Brix (1841-81), dansk socialist. Han politiske udvikling blev i høj grad præget af venskabet med fætteren Louis Pio. Da Pio indledte sin agitation i 1871, var Brix en falleret bog- og musikhandler i København. Han fik nu rollen som udgiver og administrator af den første arbejderpresse i Danmark. Fra juli 1871 til april 1872 stod han som udgiver af ugebladet Socialisten, mens den egentlige leder, Pio forblev anonym. I oktober 1871 valgtes han som sekretær for den Internationale Arbejderforening, og sammen med Pio og Geleff sad han fængslet fra maj 1872 til april 1875. I sensommeren samme år blev han administrator for Social-Demokraten, og fra april 1876 udgav han desuden det socialistiske satireblad Ravnen. I 1877 blev han idømt 4 års «forbedringshus» for bl.a. majestætsfornærmelse og injurier i Ravnen. Han blev atter løsladt i 1880, men kom hurtigt i konflikt med ledelsen af Socialdemokratiet, der ikke ville overdrage ham administrationen af Social-Demokraten. I 1881 begyndte han derfor udgivelsen af et nyt dagblad, Herolden, hvor han angreb partiets ledere. Dette arbejde blev dog afbrudt af hans tidlige død samme år. Gruppen omkring avisen fortsatte gennem 80'erne dog venstreoppositionen mod partiets forsigtige kurs.

A.J.