Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 50.777
: :
Agitation
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Agitation er en politisk påvirkningsmåde, der fortrinsvis foregår mundtligt. Det bruges gerne, når et politisk budskab formidles enkelt og i en sådan form, at modtageren følelsesmæssigt rives med.

Agitation i neutraliseret form; En original, fra Hyde Park Corner i London, verdens frieste og mest ufarlige talerstol.

God klassisk agitation er f.eks. en kort tale om et afgrænset emne, hvor taleren, eller agitatoren, tager udgangspunkt i et konkret og oprørene eksempel, som tilhørerne genkender, for derefter at udpege hvem der er skurk og hvem der er helt, og endelig afslutningsvis at lade det hele kulminere i en flammende opfordring til handling. I dagligdags sprogbrug adskiller det beslægtede begreb propaganda sig fra agitation ved, at propaganda ofte benyttes som en fællesbetegnelse for alt påvirkningsmateriale, som en organisation, et parti, en institution eller en stat producerer. Desuden betegnes skriftlig påvirkningsmateriale gerne som propaganda, men sjældent som agitation.

I arbejderbevægelsen har agitation spillet en stor rolle. Pleckhanov definerede agitation som at: «fremlægge en eller nogle få ideer for en folkemasse.» I modsætning til dette var propaganda at give én eller flere personer mange ideer. Lenin forsvarede dette skelnen og understregede, at agitatorens form er levende tale om én ide til tusinder, mens propagandisten opererer skriftligt med mange ideer til langt færre - i størrelsesordenen nogle hundrede. Denne skelnen mellem formidlingsformer for at få «én ide» og «mange ideer» frem, er frugtbar i udviklingen af politikkens metoder. Alligevel er det er tvivlsomt, om de to begreber i dag er dækkende for denne skelnen. I politisk sammenhæng er det også meget problematisk at insistere på, at det fortrinsvis er agitation i leninistisk forstand, der egner sig bedst for masserne. Formidling af politisk indsigt, information og opfordring til handling bør være af en sådan karakter, at denne skelnen mellem formidlingsform for de få og de mange udviskes. Sammensmeltningen af «elitens» og folkets politiske bevidsthed er en forudsætning for udviklingen af en social blok, der kan blive en sejrende kraft. Forenklet agitation kan i et sådant perspektiv blot bidrage til at cementere skellet mellem eliten og masserne, og derfor modvirke den nødvendige sammensmeltning.

S.Han.