Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
     .  Israel
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 16.781
: :
Deportation af palæstinensere
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Deportation af palæstinensere fra de besatte områder: straffeforanstaltning anvendt af Israel mod civile palæstinensere fra de besatte områder siden 1967.

1156 palæstinensere blev deporteret i perioden 1967-77, 50 i perioden 1977-87 og 488 i perioden 1988-92. Den seneste deportation var med 415 personer samtidig den største og af en ny type: den havde til formål at fjerne uønskede palæstinensere fra de besatte områder for en to-årig periode (altså ikke permanent fordrivelse), men samtidig havde de ikke mulighed for at appellere fordrivelsen til Israels højesteret. For at legitimere denne beslutning henviste den israelske besættelsesmagt til «Nødrets forsvarsregulativerne», som den britiske mandatmagt havde indført i Palæstina i 1945, men disse regulativer blev tilbagekaldt af Storbritannien i maj 1948, to uger før stormagtens tropper endelig forlod Palæstina og staten Israel blev udråbt.

Ifølge artikel 49 i den 4. Genevekonvention er deportation fuldstændig forbudt i alle sager og uden undtagelse. Israels højesteret mener ikke at landet overtræder Genevekonventionen, idet den opfatter at denne konvention alene kan anvendes til hindring af deportationer, som dem nazisterne gennemførte under 2. verdenskrig. FN's Sikkerhedsråd har vedtaget en meget lang række af resolutioner på dette spørgsmål, som hver gang har fordømt Israel for dets deportation af palæstinensere. Der var tale om 12 resolutioner i perioden 1980-92: resolution 468 (1980), 469 (1980), 484 (1980), 605 (1987), 607 (1988), 608 (1988), 636 (1989), 641 (1989), 681 (1990), 694 (1991), 726 (1992) og 799 (1992)).

Efter underskrivelsen af Oslofredsaftalen 13. september 1993, fik 200 af de 415 deporterede lov til at vende tilbage til Palæstina.

A.J.