Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
     .  Israel
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 42.260
: :
Besatte områder
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Indtil vedtagelsen af Oslofredsplanen i 1993 refererede begrebet «Besatte områder» til de områder af Palæstina, der blev besat under seksdageskrigen i 1967 - Vestbredden og Gaza. Israel besatte i 1967 også andre områder (bl.a. Golanhøjderne), som fortsat er under israelsk besættelse. Frem til Israels tilbagetrækning i 2000 var også den sydlige del af Libanon israelsk besat område.

Israel og de områder landet erobrede i 1967 krigen. FN Sikkerhedsrådsresolution 242 påbød samme år Israel at trække sig ud af de besatte områder. Det er endnu ikke sket.

De aktuelt besatte palæstinensiske områders status har været ændret mange gange siden starten af det 20. århundrede. Efter 1948 og den første arabisk-israelske krig blev områderne administreret af to arabiske stater. Gazastriben blev administreret af Egypten, mens den vestlige bred af Jordanfloden (der i dag populært omtales som Vestbredden) blev administreret af Jordan. Mens Egypten blot administrerede Gaza, blev Vestbredden direkte integreret i Jordan. Palæstinenserne på Vestbredden fik derfor jordanske pas, og blev betragtet som jordanske statsborgere.

I 1967 krigen annekterede Israel Østjerusalem, hvis indbyggere bevarede deres jordanske statsborgerskab. Samtidig overtog Israel administrationen af Vestbredden og Gaza, men med to forskellige lovgivningssystemer. I håb om at udvikle nye og venligere relationer til palæstinenserne, gennemførte Israel i 1972 og igen i 76 kommunalvalg på Vestbredden i overensstemmelse med jordansk lov. I Gaza blev borgmestrene dog fortsat udpegede af den israelske besættelsesmagt. I årene efter fjernede Israel dog gradvist de valgte borgmestre på Vestbredden, da disse bevarede deres sympati overfor den palæstinensiske modstand. Undtagelsen var borgmesteren i Bethlehem og nogle nabolandsbyer, trods det at deres holdninger svarede overens til resten af Vestbredden.

I august 1988 erklærede Jordans kong Hussein, at hans land gav afkald på territorialkrav over Vestbredden. Dens status svarede fra da af til Gazas. Efter den delvise gennemførelse af Oslofredsplanen i midten af 90'erne, blev betegnelsen «Autonome palæstinensiske områder» anvendt om område A og B (svarende til 7,6% og 21,4% af Vestbredden og Gaza), mens område C og Østjerusalem (71% af området) fortsat blev betegnet «Besatte områder». I 2002 besatte Israel område A og B, og rullede situationen tilbage før 1993.

I Israel har Arbejderpartiet anvendt betegnelsen «Administrerede territorier» om områderne, mens Likud har anvendt betegnelsen «Judæa, Samaria og Gaza». Israelske journalister har anvendt betegnelsen «Territorierne».

Blandt palæstinenserne er der mindre grupper, der desuden betegner de områder Israel erobrede i 1948 krigen som «Besatte områder». Altså de områder der gik ud over de områder der var fastlagt i FN's delingsplan. Endelig er der grupper der opfatter hele det nuværende Israel som besat område.

A.J.