Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Faglært arbejde  .  Typograf
   .  Politisk  .  Kommunalpolitiker
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
     .  Venstresocialisme
    .  Reformistisk  .  Folkesocialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 28.285
: :
Brauer, Willy
Left
Rocks
2024-06-13 05:00

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Willy Brauer
Willy Brauer
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Brauer (1916-), dansk kommunist, siden folkesocialist og venstresocialist. Han var uddannet typograf og var i 1945-62 formand for typografernes fagforening i København. I 1950-62 sad han i Københavns Borgerrepræsentation. Først som repræsentant for DKP, og siden for SF som han var medstifter af i 1958-59. I 1962-70 var han borgmester for magistratens 5. afdeling. I 70 blev han direktør for Amagerforbrændingen og i 73 tillige for Kommunekemi i Nyborg.

Da SF i december 1967 blev sprængt og VS dannet, fulgte han med over i det nye parti, hvor han dog ikke blev længe. Forholdene var for kaotiske.

A.J.