Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
     .  Pædagogik
    .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Pædagogik, Psykologi
Læst af: 38.967
: :
Erfaring
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Erfaringer er viden som vi skaber os gennem det vi oplever eller gør. En anden kilde til viden er det der bliver overleveret os fra mundtlige og skriftlige kilder - fra synsmåder til teorier. Disse to videnskilder er knyttet sammen på den måde, at de overleverede fortolkningsmønstre er med til at udvælge de oplevelser, som vi senere lagrer som erfaringer. Man kan også sige, at de erfaringer vi har er med til at udvælge de fortolkningsmønstre vi har, eller de teorier vi vælger at tro på. På grund af dette vekselspil er det ikke alt vi sanser eller oplever, der bliver til erfaringer. Vi foretager en udvælgelse. Derfor er erfaringer ikke en direkte, men en formidlet oplevelse af verden.

Folk gør deres egne erfaringer, men dette betyder ikke, at de er private eller særegne for hver person. Mange folk har lignende oplevelser, og når oplevelserne bliver sat ind i en fælles ramme eller forståelsesform, vil erfaringerne blive fælles.

At lære af det man gør er et af de mest kendte principper for læring - både som almindelige mennesker og videnskaben forstår det. Den folkelige forståelse af erkendelse (læring) afspejler sig bl.a. i udtryk som «Brændt barn skyr ilden». Erfaringerne kan være en oplagring af mange oplevelser: «Hun har lang politisk erfaring». Men en særlig oplevelse kan også være så vigtig, at den i sig selv giver erfaring, som det brændte barn og ilden.

I dagliglivet og i de mellemmenneskelige relationer lærer vi det meste gennem egne erfaringer. Men stadig mere af kundskaben i samfundet overleveres på mere indirekte måder. Denne læringsmåde er bl.a. den vigtigste i skolen. Dette har været nødvendigt for at sikre tilegnelsen af viden, det ellers kan være vanskeligt at overskue. Vore erfaringer dækker kun en lille del af det vi må have viden om. Det fører til, at den direkte erkendelse indskrænkes og samtidig adskilles fra andre erkendelsesformer. Denne todeling eller opsplitning af vor viden har samtidig en anden årsag. Ofte er omstændighederne således, at vigtige oplevelser - bl.a. i arbejdslivet - ikke sættes ind i en større helhed, fordi der ikke er tid, rum eller forståelsesrammer for det. På den måde unddrages vi mange vigtige erfaringer. Store dele af hverdagslivet bliver derfor en uformidlet oplevelse af verden. Dette sker også, fordi oplevelser som ikke passer ind i de fortolkningsmønstre de fleste tror på, bliver undertrykt. På den måde kan vi fastholde forkerte fortolkningsmønstre, selv om de egentlig står i modstrid med vore egne oplevelser. Ét eksempel på dette er fordomme, f.eks. «Kvinder er dårlige bilister», selv om man hver dag ser mange dygtige.

Både indenfor pædagogik og politik har man arbejdet med læringsmetoder, som bygger på folks egne erfaringer. På denne måde kan man bedre påvise, hvorledes folks egne erfaringer hænger sammen med deres placering i samfundet. Indenfor denne form for læringsteori har det været vigtigt at fremhæve, hvorledes bevidstheden dannes, hvoraf erfaringerne udspringer, og hvorledes de kan sættes ind i en helhed. Teorien er knyttet til teorier om social forandring, om hvorledes man kan vække folks bevidsthed og motivere til politisk handling ved at tage fat i deres erfaringer. Denne vej til viden og social forandring har været særlig vigtig for kvindebevægelsen og har ført til et nyt begreb: erfaringspolitik. Denne læringsmåde har også været vigtig i det arbejde pædagogen Paulo Freire har gjort blandt fattige analfabeter i Latinamerika.

S.N.