Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 2/10 2005
Læst af: 44.154
: :
Global prostitution
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Ved global prostitution forstås prostitution på tværs af landegrænser. Den antager to hovedformer: mænd fra rigere lande rejser eller sendes til fattigere lande og køber sex der, eller kvinder (evt. andre) rejser fra fattigere lande og arbejder som prostituerede i relativt rigere lande.

Prostitution i den 3. verden

Global prostitution er ikke et nyt fænomen. De europæiske kolonimagter oprettede gerne bordeller til deres soldater og andre udsendte. Et eksempel herpå er det britiske kolonistyre i Indien. Det havde i 1864 forbudt enkebrænding, men de ofte unge enker havde meget begrænsede sociale fremtidsudsigter. De engelske soldater var samtidig for dårligt lønnet til at kunne forsørge en engelsk hustru, frygten for raceblanding var stor og frygten for kønssygdomme ligeledes. De britiske soldater fandt samtidig kontrollen af kønssygdomme for ydmygende og det britiske styre oprettede i stedet (efter britisk lov illegale) bordeller, hvor kvinderne så kunne kontrolleres. De regnede med, at en prostitueret kunne «servicere» 8 soldater. Ikke blot med seksuelle ydelser, men også vask, husarbejde og omsorg.

Den moderne globale prostitution er nært knyttet til turistindustrien og til militære baser. Efter 2. verdenskrig var flyindustrien i alvorlige problemer pga. svigtende efterspørgsel, og på internationale konferencer besluttede USA og andre stormagter derfor, at der skulle satses på turisme som udviklingsstrategi. I flere asiatiske lande - herunder Thailand - indgik USA aftaler med regeringerne om at skabe de såkaldte Rest and Recreation for supermagtens militær. Herigennem opbyggedes en infrastruktur med veje men også hoteller, barer og salg af narkotika.

Da Vietnamkrigen i 1975 var slut, var «infrastrukturen» i bl.a. Thailand således på plads. Turismen blev hurtigt en stor forretning og har i en årrække været det største valutaindtjenende erhverv i Thailand.

Turistindustrien (hvoraf ¾ af turisterne er enlige mænd) er tæt knyttet til den globale prostitution.

Prostitution i den 1. verden

Siden 1980'erne er den anden del af den globale prostitution begyndt at stige. Kvinder (og kønsopererede mænd) er migreret til Vesteuropa og andre rige lande. En del af dem arbejder her som prostituerede.

Organiseringen af kvindernes migration er ringe kendt. Der eksisterer store, mellemstore og små netværk. De fleste kvinder betaler dyrt for rejse, turist eller artistvisa eller for at blive «gift» med en indfødt, og arbejder så gælden af som prostituerede. Ofte har de ingen kontrol med regnskaber, og «renterne» kan holde dem i arbejde i årevis. De kan til stadighed trues med politianmeldelse som illegale emigranter. I nogle tilfælde ligner deres situation således slavers.

I andre tilfælde har venner eller andre hjulpet med at skaffe papirer, eller forholdene er mindre fastlåste. De kan under disse vilkår «arbejde», betale gælden af i løbet af 3-5 år og tjene nok til at hjemsende pæne beløb.

Kvinderne kommer her ved årtusindeskiftet til Vesteuropa fra en lang række lande i Asien, Latinamerika, Rusland, Baltikum mm. Danske prostituterede er stigmatiserede og har kun få borgerlige rettigheder. De udenlanske prostituerede har - hvis de ikke er legale indvandrere - ingen rettigheder, og er langt stærkere stigmatiseret.

Myter om seksualiteten i andre kulturer

I Europas kulturhistorie er kvinder fra andre lande blevet betragtet som promiskuøse. Hegel opfattede f.eks. afrikanske kvinder som tøjlesløse, og afrikanske kvinders frie og stærke seksualitet, asiatiske kvinders erotiske kunst og frem for alt hvide mænds adgang til disse kvinder har været et gennemgående tema i kulturhistorien.

Den første store undersøgelse af prostituerede (især deres fysiske kendetegn) fra det 19. århundrede viste således, at de havde stærke fysiske lighedstræk med en «hottentot» kvinde, der havde været udstillet i zoologiske haver og forlystelsesparker, og hvis genitalier senere udstilledes på Musee' de l'Homme i Paris. Hendes krop og formodede seksualitet optog europæiske mænds fantasier i mange år derefter. Undersøgelsen af de prostituerede fandt fysiske lighedstræk: lidt kraftig, med en struttende ende og med alderen med forstørrede genitalier. Indenfor kunst og kultur var afrikanere symboler på forbudt seksualitet.

Asiatiske kvinder blev derimod betragtet som udøvere af erotisk kunst, som 1001 nats eventyr, Kama Sutra og lignende skrifter viser. Haremmet som ingen hvid mand havde været i gav ligeledes stof til megen projektion, og megen kunst i den europæiske kulturhistorie.

Synet på kvinder af andre racer som mere tilgængelige og som havende stærkere og mere ukontrolleret eller forfinet seksualliv var stereotyper, der som andre stereotyper både indholdt afsky, afvisning og fascination. Disse stereotyper er fortsat levende i vor kultur.

Disse forhold såvel som de globale økonomiske uligheder er med til at forklare mænds stigende efterspørgsel efter udenlandske prostituerede. Baggrunden for den globale prostitution er det både internationalt og kønsopdelte arbejdsmarked, der gør at mange kvinder kan tjene mere gennem arbejde som prostituerede end de kan på andre måder.

Begreberne

Der har altid været mange ord for prostituerede. I dag er især tre forståelser til debat.

Handel med kvinder (Traffick in Women) bruges for at betone, at kvinderne er ofre, mens de handlende er skyldige. Begrebet dækker både over handel internt i landene (f.eks. bordelvirksomhed) og handel over grænserne. Det er klart dokumenteret, at en del kvinder snydes, presses eller tvinges ind i prostitution, og at en del kvinder holdes i veritabelt fangenskab. Der er imidlertid også andre kvinder, der har valgt erhvervet, vel vidende hvad de gik ind til. Ideen med at tale om Traffick in Women er, at det er de handlende der skal straffes, ikke kvinderne, men retspraksis i Danmark og andre lande i Europa har hidtil ramt kvinderne betydeligt hårdere end alfonser og menneskehandlere.

Et andet begreb er sex-arbejdere. Heri ligger, at prostitution er et arbejde, og dermed også at det ikke er sex-arbejdernes seksualitet der er på spil - at denne netop forskydes. Der er således tale om et arbejde, der indeholder et stort element af «underholdning» med fingerede orgasmer og følelser.

Endelig betegnes prostitution af nogle som en befrielse af kvinderne. Herved understreges, at der (i nogle situationer) kan tjenes relativt godt på prostitution, at kvindernes seksualitet er involveret - befrielse i modsætning til seksualitetsundertrykkende normer i samfundet iøvrigt

Spændvidden i hvad prostitution er og hvorledes den udfolder sig er således meget omfattende - også globalt set.

Det mest karakteristiske ved sex-turister er ifølge deres rapporter på internettet handelsaspektet i prostitutionen. De taler i en uendelighed om priser, om at blive snydt (betale for høj pris) om at få en gratis «ydelse». Motivet for langt de fleste kvinder til at gå ind i prostitution er samtidig at de kan tjene godt.

Den globale økonomiske ulighed er således grundbetingelsen for den globale prostitution i dens forskellige former.

S.Th.