Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Afrika  .  Sydafrika
DatoOpdatering
2012.10.2934 minearbejdere dræbes af politiet under en strejke i Marikana
2015.01.26Årlig opdatering
Indhold
Diskussionsforum
Atlas
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 470.994
Verden  .  Afrika  .  Sydafrika
: :
Sydafrika - statistik
Befolkning59,1 mio.
ValutaRand
Areal1.221.037 Km2
HovedstadPretoria
Befolkningstæthed35,4 indb./Km2
HDI placering109

Demografi

       
Befolkning:  
59.138
 * 1000 (2021) +
Befolkningstilvækst (årlig):  
0,86
 % (2021) +
Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):  
67,8
 % (2021) +
Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:  
28,6
 % (2021) +
Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:  
5,6
 % (2021) +
Småbørn - andelen af befolkningen u. 5 år:  
5,4
 mio. (2013)
Forventet levetid ved fødslen:  
62,3
 år (2021) +
Kvinders forventede levetid ved fødslen:  
65
 år (2021) +
Mænds forventede levetid ved fødslen:  
59,5
 år (2021) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 40:  
13,5
 % (2021) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 60:  
37,2
 % (2021) +
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):  
2,4
  (2021) +
Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige):  
141,6
 fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 (2021) +
Nettoindvandring (negativt tal udtrykker større udvandring end indvandring):  
727.026
 personer pr. år (2017) +
Migranter i landet:  
3.142.511
 personer (2015) +
Indsatte i landets fængsler:  
147.922
  (2022) +
Indsatte i landets fængsler:  
248
 pr. 100.000 (2022) +
Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede:  
2
 % (2022) +

Sundhed

       
Børnedødelighed:  
26,7
 ‰ (2021) +
Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):  
35,1
 ‰ (2021) +
Nyfødte med lav fødselsvægt:  
14,2
 % af nyfødte (2015) +
Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levendefødte):  
119
  (2017) +
Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger:  
2.899
  (2018) +
Børnedødelighed blandt de 20% fattigste:  
54.2 [40.4-68.1]
 ‰ (2016) +
Børnedødelighed blandt de 20% rigeste:  
39.8 [9.1-70.5]
 ‰ (2016) +
Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede):  
6,9
 % (2020) +
Underernæring - børn under 5 år der er undervægtige ifht. deres alder:  
8,7
 % (2008) +
Underernæring - børn under 5 år der er under deres normalhøjde ifht. deres alder:  
23,9
 % (2008) +
Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003):  
15
 % (2003)
Personer med HIV:  
7500000 [7000000-8200000]
  (2021) +
Nye HIV smittede:  
210000 [190000-230000]
 pr. år (2021) +
AIDS relaterede dødsfald:  
51000 [44000-63000]
 pr. år (2021) +
HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15+):  
17.1 [15.8 - 18.5]
 % af samlede befolkning (2021) +
HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15+ årige):  
2.700.000
  (2001)
HIV/AIDS blandt børn (0-14 årige):  
1,94
 ‰ af aldersgruppen (2019) +
Anvendelse af prævention blandt kvinder (15+):  
54,6
 % (2016) +
Malariadødsfald:  
105
 pr. år (2013) +
Malariatilfælde:  
17000 [8800-34000]
 pr. år (2012) +
TB dødsfald (patienter uden HIV):  
25000 [15000-38000]
 pr. år (2013) +
Tuberkulosetilfælde:  
715 [396-1126]
 pr. 100.000 (2013) +
Koleratilfælde:  
1
 pr. år (2013) +
Koleradødsfald:  
0
 pr. år (2013) +
Cancerdødsfald, kvinder:  
89,6
 pr. 100.000 (2012) +
Cancerdødsfald, mænd:  
143
 pr. 100.000 (2012) +
Cigaretforbrug (gennemsnit pr. voksen pr. år 1992-2000):  
1.088
  (2000)
Tobaksforbrug. Andel af voksne kvinder der ryger dagligt:  
6
 % (2011) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne mænd der ryger dagligt:  
23
 % (2011) +
Andelen af den voksne befolkning (18+) der er overvægtige:  
28,3
 % (2016) +
Årligt alkoholforbrug (personer o. 15):  
7.21 [5.49 - 9.01]
 liter ren alkohol pr. person (2019) +
Årligt alkoholforbrug blandt unge mænd (15-19 år):  
17.2 [10.1-24.3]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år):  
5.9 [3.3-8.7]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen):  
74
 % (2012) +
Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003):  
92
 % (2005) +
Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning:  
95
 % (2012) +
Antal læger pr. 100.000 indbyggere:  
75,8
  (2012) +
Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år):  
5,5
  (2012) +
Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år):  
1,1
  (2012) +
Årlige dødsfald pga. alkoholmisbrug:  
0,9
 pr. 100.000 indb. (2008)
Årlige dødsfald pga. narkomisbrug:  
0,4
 pr. 100.000 indb. (2008)
Misbruger mindst 1 gang årligt cannabis:  
3,65
 % af befolkningen (15-64) (2011) +
Misbruger mindst 1 gang årligt kokain:  
1,02
 % af befolkningen (15-64) (2011) +
Misbruger mindst 1 gang årligt amfetamin:  
1,02
 % af befolkningen (15-64) (2008)
Misbruger mindst 1 gang årligt ecstacy:  
0,31
 % af befolkningen (15-64) (2011) +
Misbruger mindst 1 gang årligt opioider:  
0,5
 % af befolkningen (15-64) (2008)
Totale udgifter til sundhed:  
689
 US$ pr. person (2002)
Offentlige udgifter til sundhed:  
8,5
 % af BNP (2011) +
Private udgifter til sundhed:  
5,1
 % af BNP (2004) +
Samlede per capita udgifter til sundhed:  
748
 PPP US$ (2004) +
Antal børn der har mistet en eller begge forældre i løbet af året:  
3.600.000
  (2013)
Antal børn der har mistet begge forældre i løbet af året:  
950.000
  (2013)
Antal børn der har mistet en eller begge forældre pga. AIDS i løbet af året:  
2.400.000
  (2013)
Antal børn der har mistet begge forældre pga. AIDS i løbet af året:  
880.000
  (2013)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod tuberkulose:  
97
 % (2005)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger:  
82
 % (2005)
Børnedødelighed (u. 5 år) som følge af dårlig vandforsyning/sanitet/hygiejne:  
104
 pr. 100.000 pr. år (2004)

Uddannelse

       
Alfabetiseringsniveau blandt voksne (>15 år):  
89,3
 % (2010) +
Alfabetiseringsniveau blandt unge (15-24 år):  
98,88
 % (2012) +
Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:  
87
 % (2005) +
Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:  
68,77
 % (2005) +
Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår:  
98,5
 % (2004) +
Analfabetisme blandt voksne (>15 år):  
17,6
 % (2005)
Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår:  
77
 % (2005)
Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår:  
77
 % (2005)
Forventet antal års skolegang for børn:  
13,6
  (2021)
Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år):  
9,9
 år (2012) +
Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
39,92
 % (2012) +
Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
33
 % (2005)
Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
16
 % (2005)
Offentlige udgifter til uddannelse:  
6,6
 % af BNP (2012) +
Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:  
20,58
 % (2012) +

Arbejdsmarked

       
Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken:  
33,6
 % (2021) +
Kvinders arbejdsløshedsrate ifht. mænds:  
121,5
 % (2017) +
Ungdomsarbejdsløshed (15-24 årige):  
49,56
 % (2021) +
Ungdomsarbejdsløshed blandt kvinder ifht. mænds:  
119,5
 % (2021) +
Langtidsarbejdsløshed (andel af arbejdsstyrken der har været arbejdsløse i over 12 mdr.):  
8,1
 % (2012)
Beskæftigelsesgrad (andel af befolkningen over 25 der er i arbejde):  
47,87
 % (2021) +
Beskæftigelsesgrad kvinder (andel over 25 der er i arbejde):  
41,46
  (2021) +
Beskæftigelsesgrad mænd (andel over 25 der er i arbejde):  
54,83
  (2021) +
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob):  
42
 timer (2021) +
Årlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob):  
2.209
 timer (2017) +
Faglig organiseringsgrad:  
29,06
 % (2019) +

Kvinder

       
Kvinders andel af pladserne i parlamentet:  
41,8
 % af alle (2018) +
Kvindelige ministre i regeringen:  
41,4
 % af alle (2005) +
Kvinders andel af pladserne i overhuset (parlamentets øvre kammer):  
33,3
 % af alle (2005) +
Kvinder fik stemmeret i:  
1930, 1994
  (2002)
Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:  
1930, 1994
  (2002)
Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:  
1933 V
  (2002)
Kvindelige lovgivere og ledere:  
31
 % af alle (2011) +
Gender related Development Index (GDI):  
106
  (2005) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne kvinder (>15 år):  
92,6
 % (2012) +
Voksne kvinders alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
96
 % (2005) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne mænd (>15 år):  
84,1
 % (2005)
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau:  
99,3
 % (2012) +
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
100,8
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):  
84,4
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:  
94,8
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse):  
64,6
 % (2000) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:  
103,2
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår):  
14,3
 % (1994) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges:  
91,4
 % (1994) +
Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår):  
77
 % (2005)
Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):  
44,2
 % (2013) +
Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):  
102
  (2003) +
Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:  
73,6
 % (2013) +
Gender Inequality Index:  
0,422
  (2018) +
Barselsorlov (betalt):  
120
 dage (2013)

Økonomi

       
BNP:  
419,95
 mia. US$ (2021) +
BNP (PPP $):  
865,8
 mia. PPP US$ (2021) +
BNP pr. capita (PPP US$, faste 2017 priser):  
13.126
 PPP US$ (2021) +
BNP årlig vækst:  
4,9
 % (2021) +
Valuta- og guldreserver:  
49,71
 mia. US$ (2013) +
Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003:  
12.663
 PPP US$ (2003) +
- dette blev registreret i år:  
1.981
  (2003) +
Opsparing i samfundsøkonomien:  
-3,5
 % (2008) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003:  
5,9
 % (2003) +
Import af varer og serviceydelser:  
34
 % af BNP (2013) +
Export af varer og serviceydelser:  
31,1
 % af BNP (2013) +
Export af råvarer som andel af den samlede vareexport:  
43
 % (2005) +
Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport:  
57
 % (2005) +
Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport:  
4,5
 % (2012) +
International handel (sum af export og import ifht. BNP):  
59,6
 % (2012)
Index for varebytteforholdet (1980 = 100):  
86
  (2002)
Index for varebytteforholdet (2000 = 100):  
109
 % (2005)
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05:  
3,4
 % (2005)
Samlet antal beskæftigede (arbejdere og funktionærer):  
11.622
 1000 pers. (2005)
Beskæftigede i industri:  
24,3
 % af beskæftigede (2011) +
Beskæftigede i landbrug:  
4,6
 % af beskæftigede (2011) +
Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
1
 % (2011) +
Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
2,4
 % (2011) +
Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
69,9
 % (2011) +
Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
53,8
 % (2011) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste:  
33,1
  (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste:  
17,9
  (2005) +
Ulighed - Gini koefficienten:  
57,8
  (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 2 PPP US$ pr. dag):  
34,1
 % (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen hvis indkomst ligger under den nationalt definerede fattigdomsgrænse):  
23
 % (2012)
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 1US$ om dagen) 1990-2005:  
10,7
 % (2005)
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
1.067,15
 mio. US$ (2012) +
Årligt modtaget Ulandsbistand pr. capita:  
20,41
 US$ (2012) +
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
0,29
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
1,5
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
8.118,15
 mio. US$ pr. år (2013) +
Statsgælden:  
39,6
 % af BNP (2000) +
Udlandsgæld (mia. US$):  
170,77
 mia. US$ (2020) +
Udlandsgæld (US$ pr. indb.):  
627,9
 US$ pr. indb. (1998)
Udlandsgæld (% af BNP):  
51,8
 % af BNP (2020) +
Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2005:  
0,6
 % (2005)
Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden:  
2,7
 % af BNP (2003) +
Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden - i procent af eksportindtægterne:  
6,9
 % (2005) +
Beskæftigelse i serviceerhverv:  
62,7
 % af beskæftigede (2011) +
Beskæftigelse i den uformelle sektor (udenfor landbrug):  
16
 % af alle beskæftigede udenfor landbrug (2004)
Udstedte patenter:  
30
 pr. million indbyggere (2021) +
Modtagelse af royalties og patentudgifter:  
1,1
 US$ / indbygger (2003) +
Offentlig sektor (% af BNP):  
33,8
 % (2012) +
Forsknings- og udviklingsudgifter i % af BNP:  
0,62
 % af BNP (2019) +
Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U):  
484,3
 pr. million indbyggere (2019) +
Import af korn og ris:  
1.316.828
 Tons, metrisk (1998)
Afhængighed af importerede fødevarer:  
5
 % (1997)
Anvendelse af kunstgødning:  
62
 Kg pr. hektar (2012) +
Fødevareproduktion (index, 2004-06 = 100):  
120,5
  (2012) +
Besøgende turister pr. år (1000):  
8.339
  (2011)
Forbrugerprisindex (2005 = 100):  
155
  (2012)

Kommunikation

       
Telefonlinier:  
3,5
 pr. 100 personer (2020) +
Mobiltelefon abonnementer:  
161,8
 pr. 100 indb. (2020) +
Internet brugere:  
70
 pr. 100 indb. (2020) +
Internet host servers:  
14,4
 pr. 1000 indb. (2020) +
Publicerede videnskabelige artikler:  
13.009
 pr. år (2018) +
Avisabonnementer:  
29,6
 pr. 1000 indb. (2004) +
Fjernsynsapparater:  
125
 pr. 1000 indb. (1996)
Nye bogudgivelser:  
11
 titler pr. 100.000 indb. (1992)

Energi/miljø

       
Årligt elektricitetsforbrug per capita:  
4.198
 KWh (2014) +
Landets samlede årlige primære energiforbrug:  
1.382,9
 TWH (2021) +
Energiforbrug:  
2.696
 Kg olieækvivalenter årligt pr. capita (2014) +
Importafhængighed af energi:  
-14,5
 % (2014) +
Årlig per capita emission af CO2:  
9,6
 metriske tons (2019) +
Landets andel af den globale CO2 emission:  
1,17
 % (2021) +
Landets samlede CO2 udledning:  
439.640
 * 1000 tons (2019) +
Vedvarende energikilders andel af den samlede elektricitetsproduktion:  
7,3
 % (2021) +
Kuls andel af det samlede primære energiforbrug:  
70,9
 % (2021) +
Elektricitet fra atomkraft:  
10,4
 TWh pr. år (2021) +
Fossile brændslers andel af det samlede primære energiforbrug:  
86,8
 % (2014) +
Vedvarende energikilders andel af det samlede primære energiforbrug:  
3,4
 % (2021) +
Elektricitet fra sol:  
7,9
 TWh pr. år (2021) +
Elektricitet fra vandkraft:  
1,4
 TWh pr. år (2021) +
Elektricitet fra vindkraft:  
8,19
 TWh pr. år (2021) +
Elektricitet fra andre vedvarende kilder, herunder bioenergi:  
0,43
 TWh pr. år (2021) +
Vandforbrug:  
284,5
 m3 pr. person pr. år (2015) +
Skovareal:  
-0,21
 % årlig vækst (2020) +
Skove:  
17.050,09
 * 1000ha (2020) +
Skove:  
7,6
 % af landets samlede overflade (2011) +
Kunstvandet areal:  
1,66
 % af den opdyrkede jord (2011) +
Opdyrket jord:  
9,89
 % af landets samlede overflade (2020) +
Beskyttet landområde:  
8,69
 % (2021) +
Berørt af naturkatastrofer:  
6.821,75
 pr. 100.000 indb. (2020) +
Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el):  
82,7
 % (2010) +
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:  
 
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:  
R
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:  
 
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:  
R
  (2002)

Samfund iøvrigt

       
HDI (Human Development Index - plads):  
109
  (2021) +
HDI (Human Development Index):  
0,71
  (2021) +
Human Poverty Index (HPI-1):  
30,9
 % (2003)
MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX (MPI):  
0,02
  (2016)
Valgdeltagelse:  
66,05
 % (2019) +
Areal:  
1.221.037
 km2 (2000)
Indvandreres andel af samlet befolkning:  
5,77
 % (2015) +
Internt fordrevne flygtninge (1000):  
-
  (2000)
Antal flygtninge i landet:  
75.512
  (2021) +
Flygtninge fra dette land i andre lande:  
643
  (2021) +
Hjemløse (andel af befolkningen):  
0,11
 % (2009)
Forældreløse børn (1000):  
4.000
  (2012)
Lykkeindex (0=mest utilfreds, 10=mest tilfreds:  
4,96
 Index (2021) +
National regering (andel af befolkning der har tillid til):  
43
 % (2012)
Journalister (andel af befolkningen der har tillid til):  
48,3
 % (2020)
Våbenimport:  
2
 mio. US$ (1990 priser) (2015) +
Våbenexport:  
37
 mio. US$ (1990 priser) (2020) +
Væbnede styrker (1000):  
90.000
  (2019) +
Registrerede sager om seksuel vold, overgreb eller udnyttelse:  
105,56
 pr. 100.000 indb. pr. år (2017) +
Registrerede kidnapninger:  
9,57
 pr. 100.000 indb. pr. år (2017) +
Røverier (under trussel om vold):  
331,7
 pr. 100.000 indb. pr. år (2017) +
Registrerede voldtægter:  
70,22
 pr. 100.000 indb. pr. år (2017) +
Registrerede ofre for traficking:  
55
 personer pr. år (2014) +
Registrerede mord:  
33,5
 pr. 100.000 indb. (2020) +
Militære udgifter:  
0,9
 % af BNP (2021) +
Militære udgifter:  
54,4
 US$ pr. capita pr. år (2021) +
Militære udgifter:  
3.265,6
 mio. US$ / år (2021) +
Militære udgifter:  
2,3
 % af statsbudget (2021) +
Tillid til andre (andel af befolkningen der er enige i sætningen: "jeg kan stole på de fleste mennesker"):  
23,5
 % (2014) +

Aftaler

       
Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
u
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificeret aftalen om Forbud mod Kernevåben (TPNW):  
JA
  (2022)
Ratificeret aftalen om den Internationale Straffedomstol (ICC):  
JA
  (2022)
Stemt for FN resolutionen om: Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance:  
JA
 (x = blank, - = ikke tilstede) (2021)


Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..