Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Indien
DatoOpdatering
2012.08.13Årlig opdatering
2012.08.21Attentatet i februar 2012 mod israelske ambassadeansatte
2015.01.11Årlig opdatering
Indhold
Diskussionsforum
Atlas
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 523.243
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Indien
: :
Indien - statistik
Befolkning1008,9 mio.
ValutaIndiske rupies
Areal3.287.588 Km2
HovedstadNew Delhi
Befolkningstæthed306,8 indb./Km2
HDI placering119

Demografi

       
Befolkning:  
1.205.625
 * 1000 (2010) +
Befolkningstilvækst (årlig):  
1,24
 % (2013) +
Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):  
32
 % (2013) +
Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:  
28
 % (2015) +
Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:  
6,2
 % (2015) +
Småbørn - andelen af befolkningen u. 5 år:  
121,3
 mio. (2013)
Forventet levetid ved fødslen:  
66,4
 år (2013) +
Kvinders forventede levetid ved fødslen:  
68,3
 år (2013) +
Mænds forventede levetid ved fødslen:  
64,7
 år (2013) +
Sandsynlighed ved fødsel for, at en kvinde bliver 65 år (2000-2005):  
67,4
 % (2003) +
Sandsynlighed ved fødsel for, at en mand bliver 65 år (2000-2005):  
59,2
 % (2003) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 40:  
16,8
 % (2005) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 60:  
30,9
 % (2005)
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):  
2,658
  (2010) +
Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige):  
32,8
 fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 (2010) +
Nettoindvandring (negativt tal udtrykker større udvandring end indvandring):  
-2.294
 * 1000 pers. (2012) +
Indsatte i landets fængsler:  
411.992
  (2012) +
Indsatte i landets fængsler:  
30
 pr. 100.000 (2013) +
Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede:  
4,4
 % (2012) +

Sundhed

       
Børnedødelighed:  
50,6
 ‰ (2010) +
Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):  
64,434
 ‰ (2010) +
Nyfødte med lav fødselsvægt:  
30
 % af nyfødte (2006)
Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levendefødte):  
200
  (2010) +
Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger:  
2.496
  (1997)
Børnedødelighed blandt de 20% fattigste:  
64,3
 ‰ (2005) +
Børnedødelighed blandt de 20% rigeste:  
21,4
 ‰ (2005) +
Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede):  
22
 % (2006) +
Underernæring - børn under 5 år der er undervægtige ifht. deres alder:  
43,5
 % (2006) +
Underernæring - børn under 5 år der er under deres normalhøjde ifht. deres alder:  
47,9
 % (2006) +
Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003):  
30
 % (2003) +
Personer med HIV:  
2100000 [1700000-2700000]
  (2013) +
Nye HIV smittede:  
130000 [80000-250000]
 pr. år (2013) +
AIDS relaterede dødsfald:  
130000 [93000-160000]
 pr. år (2013) +
HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15+):  
0.3 [0.2-0.3]
 % af samlede befolkning (2013) +
HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15+ årige):  
1.500.000
  (2001)
HIV/AIDS blandt børn (tilfælde blandt 0-14 årige):  
140000 [110000-170000]
  (2013) +
Anvendelse af prævention blandt kvinder (15+):  
47
 % (2005)
Malariadødsfald:  
440
 pr. år (2013) +
Malariatilfælde:  
19000000 [14000000-24000000]
 pr. år (2012) +
TB dødsfald (patienter uden HIV):  
240000 [150000-350000]
 pr. år (2013) +
Tuberkulosetilfælde:  
211 [143-294]
 pr. 100.000 (2013) +
Koleratilfælde:  
6.008
 pr. år (2013) +
Koleradødsfald:  
54
 pr. år (2013) +
Cancerdødsfald, kvinder:  
66,3
 pr. 100.000 (2012) +
Cancerdødsfald, mænd:  
79
 pr. 100.000 (2012) +
Cigaretforbrug (gennemsnit pr. voksen pr. år 1992-2000):  
119
  (2000)
Tobaksforbrug. Andel af voksne kvinder der ryger dagligt:  
3
 % (2011) +
Tobaksforbrug. Andel af voksne mænd der ryger dagligt:  
20
 % (2011) +
Andelen af den voksne befolkning (20+) der er overvægtige:  
1,9
 % (2008)
Årligt alkoholforbrug (personer o. 15):  
2,2
 liter ren alkohol pr. person (2010) +
Årligt alkoholforbrug blandt unge mænd (15-19 år):  
3.2 [1.2-5.6]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år):  
0.3 [0.1-0.5]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen):  
36
 % (2012) +
Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003):  
43
 % (2005) +
Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning:  
93
 % (2012) +
Antal læger pr. 100.000 indbyggere:  
65
  (2012) +
Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år):  
25,8
  (2012) +
Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år):  
16,4
  (2012) +
Årlige dødsfald pga. alkoholmisbrug:  
1,2
 pr. 100.000 indb. (2008)
Årlige dødsfald pga. narkomisbrug:  
1,9
 pr. 100.000 indb. (2008)
Totale udgifter til sundhed:  
96
 US$ pr. person (2002)
Offentlige udgifter til sundhed:  
3,9
 % af BNP (2011) +
Private udgifter til sundhed:  
4,1
 % af BNP (2004) +
Samlede per capita udgifter til sundhed:  
91
 PPP US$ (2004)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod tuberkulose:  
75
 % (2005)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger:  
58
 % (2005)
Børnedødelighed (u. 5 år) som følge af dårlig vandforsyning/sanitet/hygiejne:  
316
 pr. 100.000 pr. år (2004)

Uddannelse

       
Alfabetiseringsniveau blandt voksne (>15 år):  
68,3
 % (2010) +
Alfabetiseringsniveau blandt unge (15-24 år):  
76,4
 % (2003) +
Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:  
89
 % (2005) +
Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:  
39
 % (2000)
Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår:  
96,5
 % (2011) +
Analfabetisme blandt voksne (>15 år):  
39
 % (2005)
Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår:  
63,8
 % (2005)
Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår:  
68
 % (2005)
Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år):  
4,4
 år (2012) +
Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
23,41
 % (2012) +
Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
10,57
 % (2012) +
Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
26,73
 % (2012) +
Offentlige udgifter til uddannelse:  
3,35
 % af BNP (2012) +
Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:  
11,33
 % (2012) +

Arbejdsmarked

       
Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken:  
9,3
 % (2013) +
Ungdomsarbejdsløshed:  
10,7
 % (2012)
Langtidsarbejdsløshed (andel af arbejdsstyrken der har været arbejdsløse i over 12 mdr.):  
1,4
 % (2012)
Beskæftigelsesgrad (andel af befolkningen over 25 der er i arbejde):  
60,8
 % (2012)
Børnearbejde (andel af 5-14 årige i arbejde):  
11,8
 % (2012)

Kvinder

       
Kvinders andel af pladserne i parlamentet:  
10,9
 % af alle (2013) +
Kvindelige ministre i regeringen:  
3,4
 % af alle (2005) +
Kvinders andel af pladserne i overhuset (parlamentets øvre kammer):  
11,6
 % af alle (2005) +
Kvinder fik stemmeret i:  
1950
  (2002)
Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:  
1950
  (2002)
Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:  
1952 V
  (2002)
Kvindelige lovgivere og ledere:  
13,8
 % af alle (2010) +
Kvinders indkomst ifht. mænds:  
0,31
  (2006) +
Gender related Development Index (GDI):  
132
  (2013) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne kvinder (>15 år):  
50,8
 % (2006) +
Voksne kvinders alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
65
 % (2005) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne mænd (>15 år):  
73,4
 % (2005)
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau:  
74,4
 % (2006) +
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
84,1
 % (2006) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):  
84,4
 % (2003) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:  
102,3
 % (2011) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:  
94
 % (2011) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår):  
20,3
 % (2011) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges:  
78,1
 % (2011) +
Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår):  
60
 % (2005)
Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):  
28,8
 % (2013) +
Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):  
105
  (2003) +
Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:  
33,8
 % (2013) +
Gender Inequality Index:  
0,563
  (2013)
Barselsorlov (betalt):  
84
 dage (2013)

Økonomi

       
BNP:  
1.876,797
 mia. US$ (2013) +
BNP (PPP $):  
6.245,4
 mia. PPP US$ (2012) +
BNP pr. capita (PPP US$, faste 2008 priser):  
5.149,8
 PPP US$ (2013) +
Kvinders årlige indkomst:  
2.276,5
 US$ (2013) +
Mænds årlige indkomst:  
7.833,5
 US$ (2013) +
BNP årlig vækst:  
5,02
 % (2013) +
Valuta- og guldreserver:  
298,092
 mia. US$ (2013) +
Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003:  
2.892
 PPP US$ (2003) +
- dette blev registreret i år:  
2.003
  (2003) +
Opsparing i samfundsøkonomien:  
24,2
 % (2008) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003:  
3,8
 % (2003) +
Import af varer og serviceydelser:  
28,4
 % af BNP (2013) +
Export af varer og serviceydelser:  
24,8
 % af BNP (2013) +
Export af råvarer som andel af den samlede vareexport:  
29
 % (2005) +
Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport:  
70
 % (2005) +
Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport:  
6,6
 % (2012) +
International handel (sum af export og import ifht. BNP):  
55,4
 % (2012)
Index for varebytteforholdet (1980 = 100):  
131
  (2002) +
Index for varebytteforholdet (2000 = 100):  
76
 % (2005)
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05:  
4,2
 % (2005)
Samlet antal beskæftigede (arbejdere og funktionærer):  
308.760
 1000 pers. (2005)
Beskæftigede i industri:  
24,7
 % af beskæftigede (2012) +
Beskæftigede i landbrug:  
47,2
 % af beskæftigede (2012) +
Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
3,7
 % (2010) +
Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
8,5
 % (2010) +
Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
42,8
 % (2010) +
Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
28,8
 % (2010) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste:  
8,6
  (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste:  
5,6
  (2005) +
Ulighed - Gini koefficienten:  
36,8
  (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 2 PPP US$ pr. dag):  
80,4
 % (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen hvis indkomst ligger under den nationalt definerede fattigdomsgrænse):  
21,9
 % (2012) +
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 1US$ om dagen) 1990-2005:  
34,3
 % (2005)
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
1.667,63
 mio. US$ (2012) +
Årligt modtaget Ulandsbistand pr. capita:  
1,35
 US$ (2012) +
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
0,09
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
1,7
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
28.153,03
 mio. US$ pr. år (2013) +
Statsgælden:  
49,69
 % af BNP (2012) +
Udlandsgæld:  
98.232,3
 mio. US$ (1998)
-:  
100
 US$ pr. indb. (1998)
:  
3
 % af BNP (2005) +
Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden - i procent af eksportindtægterne:  
19,1
 % (2005) +
Beskæftigelse i serviceerhverv:  
28,1
 % af beskæftigede (2012) +
Beskæftigelse i den uformelle sektor (udenfor landbrug):  
56
 % af alle beskæftigede udenfor landbrug (2004)
Udstedte patenter:  
1
 pr. million indbyggere (2005) +
Modtagelse af royalties og patentudgifter:  
0,1
 US$ / indbygger (2000)
Offentlig sektor (% af BNP):  
15,9
 % (2012) +
Forsknings- og udviklingsudgifter i % af BNP:  
0,8
 % af BNP (2011) +
Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U):  
119
 pr. million indbyggere (2005) +
Import af korn og ris:  
2.224.190
 Tons, metrisk (1998)
Afhængighed af importerede fødevarer:  
6
 % (1997)
Anvendelse af kunstgødning:  
163,7
 Kg pr. hektar (2012) +
Fødevareproduktion (index, 2004-06 = 100):  
130
  (2012) +
Besøgende turister pr. år (1000):  
6.309
  (2011)
Forbrugerprisindex (2005 = 100):  
181
  (2012)

Kommunikation

       
Telefonlinier:  
45
 pr. 1000 mennesker (2005) +
Mobiltelefon abonnementer:  
70,78
 pr. 100 indb. (2013) +
Internet brugere:  
15,1
 pr. 100 indb. (2013) +
Internet host computere:  
~0
 pr. 1000 mennesker (2000) +
Publicerede videnskabelige artikler:  
22.480,5
  (2011) +
Aviser:  
121,4
 pr. 1000 indb. (1997)
Fjernsynsapparater:  
69
 pr. 1000 indb. (1996)
Nye bogudgivelser:  
1
 titler pr. 100.000 indb. (1992)

Energi/miljø

       
Årligt elektricitetsforbrug per capita:  
684,1
 KWh (2011) +
Landets samlede årlige primære energiforbrug:  
749,447
 Millioner tons olieækvivalenter (2011) +
Energiforbrug:  
613,7
 Kg olieækvivalenter årligt pr. capita (2011) +
Importafhængighed af energi:  
27,8
 % (2011) +
Biomasses andel af det samlede primære energiforbrug:  
29,4
 % (2005) +
Årlig per capita emission af CO2:  
1,7
 metriske tons (2010) +
Landets andel af den globale CO2 emission:  
4,6
 % (2004) +
Landets samlede CO2 udledning:  
2.008.822,94
 * 1000 tons (2010) +
Årlig ændring i CO2 udledningen i perioden 1990-2004:  
6,9
 % årligt (2004)
Vand, sol, vind og geotermisk energi som andel af den samlede primære energiforsyning:  
1,7
 % (2005)
Traditionelle energikilders andel af energiforsyningen:  
20
 % (2002) +
Kuls andel af det samlede primære energiforbrug:  
38,7
 % (2005) +
Atomkrafts andel af det samlede primære energiforbrug:  
0,8
 % (2005)
Fossile brændslers andel af det samlede primære energiforbrug:  
72,3
 % (2012)
Vedvarende energikilders andel af det samlede primære energiforbrug:  
27,6
 % (2012)
Vandforbrug. Årligt forbrug af fornyelige vandressourcer:  
33,9
 % (2011)
Afskovning:  
0,4
 % årligt (2005)
Kunstvandet areal:  
35,19
 % af den opdyrkede jord (2010) +
Skove:  
23,1
 % af landets samlede overflade (2011) +
Opdyrket jord:  
50,5
 % af landets samlede overflade (1993)
Anden arealanvendelse:  
28,7
 (% af landets samlede areal) (1993)
Beskyttet landområde:  
5,3
 % (2009) +
Berørt af naturkatastrofer:  
11.841
 pr.mio. indb. (2008) +
Berørt af naturkatastrofer (2005-12):  
11.130
 pr. mio. indb. (2012)
Døde ved naturkatastrofer (2005-12):  
1
 pr. år pr. mio. indb. (2012)
Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el):  
75
 % (2010) +
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:  
 
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:  
R
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:  
R
  (2002)

Samfund iøvrigt

       
HDI (Human Development Index - plads):  
135
  (2013) +
HDI (Human Development Index):  
0,586
  (2013) +
Human Poverty Index (HPI-1):  
31,3
 % (2003)
Valgdeltagelse ved seneste valg:  
60
 % (2002)
Areal:  
3.287.588
 km2 (2000)
Indvandreres andel af samlet befolkning:  
0,4
 % (2013)
Internt fordrevne flygtninge (1000):  
540
  (2012) +
Antal flygtninge i landet:  
188.395
  (2013) +
Flygtninge fra dette land i andre lande:  
11.042
  (2013) +
Hjemløse (andel af befolkningen):  
0,974
 % (2009)
Lykkeindex (0=mest utilfreds, 10=mest tilfreds:  
4,6
 Index (2012)
National regering (andel af befolkning der har tillid til):  
54
 % (2012)
Våbenimport:  
5.581
 mio. US$ (1990 priser) (2013) +
Våbenexport:  
10
 mio. US$ (1990 priser) (2013) +
Andel af den globale våbenexport 1995-2001:  
~0
 % (2001)
Væbnede styrker (1000):  
2.728,7
  (2012) +
Index for udviklingen i de væbnede styrker (1985 = 100):  
105
  (2003) +
Røverier (under trussel om vold):  
2
 pr. 100.000 indb. (2008)
Mord:  
3,5
 pr. 100.000 indb. (2011) +
Militære udgifter:  
2,45
 % af BNP (2013) +
Militære udgifter:  
38
 US$ pr. capita pr. år (2013) +

Aftaler

       
Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:  
u
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:  
 
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:  
 
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:  
 
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:  
 
  (2002)


Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..