Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Afrika  .  Burkina Faso
DatoOpdatering
2015.01.18Årlig opdatering
Indhold
Diskussionsforum
Atlas
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 76.461
Verden  .  Afrika  .  Burkina Faso
: :
Burkina Faso - statistik
Befolkning21,8 mio.
ValutaCFA Francs
Areal274.000 Km2
HovedstadQuagadougou
Befolkningstæthed41,9 indb./Km2
HDI placering184

Demografi

       
Befolkning:  
21.813
 * 1000 (2021) +
Befolkningstilvækst (årlig):  
2,6
 % (2021) +
Bybefolkning (andel af den samlede befolkning):  
31,2
 % (2021) +
Børn og unge - andel af befolkningen der er under 15 år:  
44,1
 % (2021) +
Gamle - andelen af befolkningen der er over 65:  
2,4
 % (2021) +
Småbørn - andelen af befolkningen u. 5 år:  
3
 mio. (2013)
Forventet levetid ved fødslen:  
59,3
 år (2021) +
Kvinders forventede levetid ved fødslen:  
61
 år (2021) +
Mænds forventede levetid ved fødslen:  
57,5
 år (2021) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 40:  
18,8
 % (2021) +
Sandsynligheden for IKKE at blive 60:  
35,8
 % (2021) +
Fødselsrate (antal børn pr. kvinde):  
4,8
  (2021) +
Fertilitet blandt unge kvinder (antal fødsler blandt 15-19 årige):  
131
 fødsler blandt 15-19 årige kvinder pr. 1000 (2021) +
Nettoindvandring (negativt tal udtrykker større udvandring end indvandring):  
-125.000
 personer pr. år (2017) +
Migranter i landet:  
704.676
 personer (2015) +
Indsatte i landets fængsler:  
7.621
  (2022) +
Indsatte i landets fængsler:  
37
 pr. 100.000 (2022) +
Kvindelige fangers andel af det samlede antal fængslede:  
2
 % (2022) +

Sundhed

       
Børnedødelighed:  
49,5
 ‰ (2021) +
Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte):  
82,8
 ‰ (2021) +
Nyfødte med lav fødselsvægt:  
13,1
 % af nyfødte (2015) +
Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr. 100.000 levendefødte):  
320
  (2017) +
Gennemsnitlig daglig kalorieoptag pr. indbygger:  
2.737
  (2018) +
Børnedødelighed blandt de 20% fattigste:  
88.6 [79.8-97.4]
 ‰ (2010) +
Børnedødelighed blandt de 20% rigeste:  
53.5 [43.9-63.2]
 ‰ (2010) +
Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning der er underernærede):  
18
 % (2020) +
Underernæring - børn under 5 år der er undervægtige ifht. deres alder:  
26,2
 % (2010) +
Underernæring - børn under 5 år der er under deres normalhøjde ifht. deres alder:  
35,1
 % (2010) +
Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt (1998-2003):  
19
 % (2003) +
Personer med HIV:  
88000 [75000-100000]
  (2021) +
Nye HIV smittede:  
1700 [1100-2500]
 pr. år (2021) +
AIDS relaterede dødsfald:  
2000 [1600-2600]
 pr. år (2021) +
HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15+):  
0.7 [0.6 - 0.8]
 % af samlede befolkning (2021) +
HIV/AIDS blandt voksne kvinder (antal tilfælde blandt 15+ årige):  
220.000
  (2001)
HIV/AIDS blandt børn (0-14 årige):  
0,32
 ‰ af aldersgruppen (2019) +
Anvendelse af prævention blandt kvinder (15+):  
35,2
 % (2021) +
Malariadødsfald:  
6.294
 pr. år (2013) +
Malariatilfælde:  
619
 pr. 100.000 (2000)
Malariatilfælde:  
5600000 [2500000-8900000]
 pr. år (2012) +
TB dødsfald (patienter uden HIV):  
1500 [960-2000]
 pr. år (2013) +
Tuberkulosetilfælde:  
80 [43-128]
 pr. 100.000 (2013) +
Koleratilfælde:  
143
 pr. år (2012) +
Koleradødsfald:  
7
 pr. år (2012) +
Cancerdødsfald, kvinder:  
92,4
 pr. 100.000 (2012) +
Cancerdødsfald, mænd:  
95,7
 pr. 100.000 (2012) +
Cigaretforbrug (gennemsnit pr. voksen pr. år 1992-2000):  
194
  (2000)
Andelen af den voksne befolkning (18+) der er overvægtige:  
5,6
 % (2016) +
Årligt alkoholforbrug (personer o. 15):  
7.28 [5.05 - 9.48]
 liter ren alkohol pr. person (2019) +
Årligt alkoholforbrug blandt unge mænd (15-19 år):  
9.9 [4.0-15.8]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Årligt alkoholforbrug blandt unge kvinder (15-19 år):  
2.6 [1.7-3.6]
 liter ren alkohol pr. person (2010)
Adgang til ordentlige sanitære forhold (andel af befolkningen):  
19
 % (2012) +
Andelen af alle fødsler hvori der deltager kvalificeret sundhedspersonale (1995-2003):  
38
 % (2005) +
Andel af befolkningen med adgang til forbedret drikkevandsforsyning:  
82
 % (2012) +
Antal læger pr. 100.000 indbyggere:  
4,7
  (2012) +
Selvmord blandt mænd (pr. 100.000 pr. år):  
7,3
  (2012)
Selvmord blandt kvinder (pr. 100.000 pr. år):  
2,8
  (2012)
Årlige dødsfald pga. alkoholmisbrug:  
0,9
 pr. 100.000 indb. (2008)
Årlige dødsfald pga. narkomisbrug:  
0,3
 pr. 100.000 indb. (2008)
Misbruger mindst 1 gang årligt cannabis:  
2,9
 % af befolkningen (15-64) (2006)
Totale udgifter til sundhed:  
38
 US$ pr. person (2002)
Offentlige udgifter til sundhed:  
6,5
 % af BNP (2011) +
Private udgifter til sundhed:  
2,8
 % af BNP (2004) +
Samlede per capita udgifter til sundhed:  
77
 PPP US$ (2004) +
Antal børn der har mistet en eller begge forældre i løbet af året:  
990.000
  (2013)
Antal børn der har mistet begge forældre i løbet af året:  
150.000
  (2013)
Antal børn der har mistet en eller begge forældre pga. AIDS i løbet af året:  
120.000
  (2013)
Antal børn der har mistet begge forældre pga. AIDS i løbet af året:  
40.000
  (2013)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod tuberkulose:  
99
 % (2005)
Et-årige børn der er fuldt vaccinerede mod mæslinger:  
84
 % (2005)
Børnedødelighed (u. 5 år) som følge af dårlig vandforsyning/sanitet/hygiejne:  
786
 pr. 100.000 pr. år (2004)

Uddannelse

       
Alfabetiseringsniveau blandt voksne (>15 år):  
98,35
 % (2011) +
Alfabetiseringsniveau blandt unge (15-24 år):  
19,4
 % (2003) +
Indskrivning af børn i skolens 1-5. skoleår:  
2,87
 % (2011) +
Indskrivning af børn i skolens 6-9. skoleår:  
19,74
 % (2012) +
Andelen af børn der fuldfører 5. skoleår:  
57,6
 % (2012) +
Analfabetisme blandt voksne (>15 år):  
76,4
 % (2005)
Indskrivning af børn i skolens 1.-10. skoleår:  
29,3
 % (2005)
Indskrivning af drenge i skolens 1-10. skoleår:  
33
 % (2005)
Forventet antal års skolegang for børn:  
9,1
  (2021)
Uddannelsesniveau (voksnes gennemsnitlige skoleuddannelse i antal år):  
1,3
 år (2012) +
Udgifter til forskole og 1-5. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
58,5
 % (2011) +
Udgifter til undervisning på 6-7. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
12,41
 % (2011) +
Udgifter til undervisning på 8-10. klassetrin som del af samlede uddannelsesudgifter:  
6,35
 % (2011) +
Offentlige udgifter til uddannelse:  
3,43
 % af BNP (2011) +
Offentlige udgifter til uddannelse - andelen af regeringens samlede udgifter:  
14,4
 % (2011) +

Arbejdsmarked

       
Arbejdsløshed - andel af arbejdsstyrken:  
4,8
 % (2021) +
Kvinders arbejdsløshedsrate ifht. mænds:  
56,3
 % (2017) +
Ungdomsarbejdsløshed (15-24 årige):  
7,7
 % (2021) +
Ungdomsarbejdsløshed blandt kvinder ifht. mænds:  
94,5
 % (2018) +
Beskæftigelsesgrad (andel af befolkningen over 25 der er i arbejde):  
51,07
 % (2018) +
Beskæftigelsesgrad kvinder (andel over 25 der er i arbejde):  
42,73
  (2018) +
Beskæftigelsesgrad mænd (andel over 25 der er i arbejde):  
60,34
  (2018) +
Børnearbejde (andel af 5-17 årige i arbejde):  
39,2
 % (2012)
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (fuldtidsbeskæftigede, primærjob):  
50,6
 timer (2018)
Faglig organiseringsgrad:  
9,81
 % (2018) +

Kvinder

       
Kvinders andel af pladserne i parlamentet:  
11
 % af alle (2018) +
Kvindelige ministre i regeringen:  
14,8
 % af alle (2005) +
Kvinders andel af pladserne i overhuset (parlamentets øvre kammer):  
13
 % af alle (2001)
Kvinder fik stemmeret i:  
1958
  (2002)
Kvinder fik opstillingsret til parlamentet i:  
1958
  (2002)
Første gang kvinder blev valgt (V) eller udpeget (U) til parlamentet:  
1978 V
  (2002)
Kvindelige lovgivere og ledere:  
31
 % af alle (2006)
Gender related Development Index (GDI):  
97
  (2013) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne kvinder (>15 år):  
21,6
 % (2007) +
Voksne kvinders alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
53
 % (2005) +
Alfabetiseringsniveau blandt voksne mænd (>15 år):  
31,4
 % (2005)
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau:  
33,1
 % (2007) +
Unge kvinders (15-24 år) alfabetiseringsniveau ifht. mænds:  
70,9
 % (2007) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse):  
64,6
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-4. klasse) ifht. drenges:  
94,6
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse):  
17,9
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (5-7. klasse) ifht. drenges:  
81,1
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår):  
3
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (8-10. skoleår) ifht. drenges:  
49,6
 % (2012) +
Pigers optagelse i skolen (1-10. skoleår):  
25
 % (2005)
Erhvervsaktivitet blandt kvinder (o. 15 år):  
77,1
 % (2013) +
Udviklingen i kvinders erhvervsaktivitet (1990 = 100):  
97
  (2003) +
Kvinders erhvervsrate ifht. mænds:  
85,7
 % (2013) +
Gender Inequality Index:  
0,612
  (2018) +
Barselsorlov (betalt):  
98
 dage (2013)

Økonomi

       
BNP:  
19,74
 mia. US$ (2021) +
BNP (PPP $):  
52,9
 mia. PPP US$ (2021) +
BNP pr. capita (PPP US$, faste 2017 priser):  
2.241
 PPP US$ (2021) +
BNP årlig vækst:  
6,9
 % (2021) +
Valuta- og guldreserver:  
0,63
 mia. US$ (2013) +
Højeste per capita BNP i perioden 1975-2003:  
1.174
 PPP US$ (2003) +
- dette blev registreret i år:  
2.003
  (2003) +
Opsparing i samfundsøkonomien:  
1,4
 % (2006) +
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset i år 2000-2003:  
2
 % (2003) +
Import af varer og serviceydelser:  
34,3
 % af BNP (2012) +
Export af varer og serviceydelser:  
27,5
 % af BNP (2012) +
Export af råvarer som andel af den samlede vareexport:  
92
 % (2005) +
Export af forarbejdede varer som andel af den samlede vareexport:  
8
 % (2005) +
Export af højteknologiske varer som andel af den samlede vareexport:  
5,9
 % (2011) +
International handel (sum af export og import ifht. BNP):  
49,7
 % (2012)
Index for varebytteforholdet (1980 = 100):  
220
  (2002) +
Index for varebytteforholdet (2000 = 100):  
97
 % (2005)
Gennemsnitlig årlig ændring af forbrugerprisindekset (inflationen) i år 2004-05:  
6,4
 % (2005)
Beskæftigede i industri:  
3,1
 % af beskæftigede (2005) +
Beskæftigede i landbrug:  
84,8
 % af beskæftigede (2005) +
Indkomstfordeling - de fattigste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
2,9
 % (2009) +
Indkomstfordeling - de fattigste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
6,7
 % (2009) +
Indkomstfordeling - de rigeste 20%'s andel af indkomst/forbrug:  
47
 % (2009) +
Indkomstfordeling - de rigeste 10%'s andel af indkomst/forbrug:  
32,2
 % (2009) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 10% rigeste og de 10% fattigste:  
11,6
  (2005) +
Ulighed - forholdet mellem indkomst/forbrug for de 20% rigeste og de 20% fattigste:  
6,9
  (2005) +
Ulighed - Gini koefficienten:  
39,5
  (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 2 PPP US$ pr. dag):  
71,8
 % (2005) +
Fattigdom (andel af befolkningen hvis indkomst ligger under den nationalt definerede fattigdomsgrænse):  
46,7
 % (2012) +
Fattigdom (andel af befolkningen der tjener under 1US$ om dagen) 1990-2005:  
27,2
 % (2005)
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
1.158,54
 mio. US$ (2012) +
Årligt modtaget Ulandsbistand pr. capita:  
70,38
 US$ (2012) +
Årligt modtaget Ulandsbistand:  
10,81
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
0,1
 % af BNP (2012) +
Nettotilgang af udenlandske investeringer (FDI, Foreign Direct Investment):  
374,32
 mio. US$ pr. år (2013) +
Statsgælden:  
72,5
 % af BNP (2020) +
Udlandsgæld (mia. US$):  
4,5
 mia. US$ (2020) +
Udlandsgæld (US$ pr. indb.):  
123,8
 US$ pr. indb. (1998)
Udlandsgæld (% af BNP):  
27
 % af BNP (2020) +
Gennemsnitlig årlig per capita vækst i BNP 1990-2005:  
1,3
 % (2005)
Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden:  
1,2
 % af BNP (2003) +
Samlede udgifter til renter og afdrag på udlandsgælden - i procent af eksportindtægterne:  
12,5
 % (2003) +
Beskæftigelse i serviceerhverv:  
12,2
 % af beskæftigede (2005) +
Beskæftigelse i den uformelle sektor (udenfor landbrug):  
77
 % af alle beskæftigede udenfor landbrug (2004)
Udstedte patenter:  
1
 pr. million indbyggere (1999)
Offentlig sektor (% af BNP):  
15,1
 % (2012) +
Forsknings- og udviklingsudgifter i % af BNP:  
0,25
 % af BNP (2020) +
Antal videnskabsmænd involveret i forskning og udvikling (F&U):  
47,6
 pr. million indbyggere (2010) +
Import af korn og ris:  
202.113
 Tons, metrisk (1998)
Anvendelse af kunstgødning:  
11
 Kg pr. hektar (2012) +
Fødevareproduktion (index, 2004-06 = 100):  
127,8
  (2012) +
Besøgende turister pr. år (1000):  
238
  (2011)
Forbrugerprisindex (2005 = 100):  
123
  (2012)

Kommunikation

       
Telefonlinier:  
0,4
 pr. 100 personer (2020) +
Mobiltelefon abonnementer:  
105,8
 pr. 100 indb. (2020) +
Internet brugere:  
22
 pr. 100 indb. (2020) +
Internet host servers:  
0
 pr. 1000 indb. (2020) +
Publicerede videnskabelige artikler:  
252
 pr. år (2018) +
Avisabonnementer:  
1,3
 pr. 1000 indb. (1998) +
Fjernsynsapparater:  
6
 pr. 1000 indb. (1996)

Energi/miljø

       
Landets samlede årlige primære energiforbrug:  
19,24
 TWH (2019) +
Årlig per capita emission af CO2:  
2,77
 metriske tons (2019) +
Landets andel af den globale CO2 emission:  
0,02
 % (2021) +
Landets samlede CO2 udledning:  
5.000
 * 1000 tons (2019) +
Vedvarende energikilders andel af den samlede elektricitetsproduktion:  
10
 % (2020) +
Elektricitet fra sol:  
0,05
 TWh pr. år (2020) +
Elektricitet fra vandkraft:  
0,11
 TWh pr. år (2020) +
Vandforbrug:  
57,35
 m3 pr. person pr. år (2005) +
Skovareal:  
-0,79
 % årlig vækst (2020) +
Skove:  
6.216,4
 * 1000ha (2020) +
Skove:  
20,4
 % af landets samlede overflade (2011) +
Opdyrket jord:  
21,93
 % af landets samlede overflade (2020) +
Beskyttet landområde:  
16,43
 % (2021) +
Berørt af naturkatastrofer:  
4.693,44
 pr. 100.000 indb. (2020) +
Elektrificeringsrate (hustande med indlagt el):  
13,1
 % (2010) +
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Kyoto protokollen i konventionen om klimaforandringer:  
 
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om klimaforandringer:  
R
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) Cartagenaprotokollen om Bio-sikkerhed:  
u
  (2002)
Har ratificeret (R) eller blot underskrevet (u) konventionen om biodiversitet:  
R
  (2002)

Samfund iøvrigt

       
HDI (Human Development Index - plads):  
184
  (2021) +
HDI (Human Development Index):  
0,45
  (2021) +
Human Poverty Index (HPI-1):  
64,2
 % (2003)
MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX (MPI):  
0,57
  (2010) +
Valgdeltagelse:  
50,79
 % (2020) +
Areal:  
274.000
 km2 (2000)
Indvandreres andel af samlet befolkning:  
3,89
 % (2015) +
Internt fordrevne flygtninge (1000):  
-
  (2000)
Antal flygtninge i landet:  
25.010
  (2021) +
Flygtninge fra dette land i andre lande:  
20.209
  (2021) +
Hjemløse (andel af befolkningen):  
0,45
 % (2009)
Forældreløse børn (1000):  
980
  (2012)
Lykkeindex (0=mest utilfreds, 10=mest tilfreds:  
4,83
 Index (2021) +
National regering (andel af befolkning der har tillid til):  
62
 % (2012)
Journalister (andel af befolkningen der har tillid til):  
63,6
 % (2020)
Våbenimport:  
10
 mio. US$ (1990 priser) (2019) +
Væbnede styrker (1000):  
11.000
  (2019) +
Registrerede ofre for traficking:  
550
 personer pr. år (2014) +
Registrerede mord:  
1,3
 pr. 100.000 indb. (2017) +
Militære udgifter:  
2,89
 % af BNP (2021) +
Militære udgifter:  
21,3
 US$ pr. capita pr. år (2021) +
Militære udgifter:  
458,3
 mio. US$ / år (2021) +
Militære udgifter:  
9,6
 % af statsbudget (2021) +
Tillid til andre (andel af befolkningen der er enige i sætningen: "jeg kan stole på de fleste mennesker"):  
14,4
 % (2009)

Aftaler

       
Ratificering (R) af den internationale konvention om elimineringen af alle former for Racediskrimination (1965), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om civile og politiske Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af den internationale aftale om økonomiske, sociale og kulturelle Rettigheder (1966), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om eliminering af alle former for diskrimination mod Kvinder (1979), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod tortur og anden rå, inhuman eller neværdigende behandling eller Straf (1984), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børns Rettigheder (1989), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om forsamlingsfrihed og retten til at organisere sig Fagligt (Konvention 87, 1948), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om retten til at organisere sig Fagligt og til at indgå Overenskomster (Konvention 98, 1949), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde (Konvention 29, 1930), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af Tvangsarbejde (Konvention 105, 1957), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om lige løn for lige arbejde (Konvention 100, 1951), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om afskaffelse af diskrimination på arbejdspladsen (Konvention 111, 1958), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen om børnearbejde (Konvention 138, 1973), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificering (R) af Konventionen mod de værste former for børnearbejde (Konvention 182, 1999), eller blot underskrift (u) af denne:  
R
  (2002)
Ratificeret aftalen om Forbud mod Kernevåben (TPNW):  
JA
  (2022)
Ratificeret aftalen om den Internationale Straffedomstol (ICC):  
JA
  (2022)
Stemt for FN resolutionen om: Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance:  
JA
 (x = blank, - = ikke tilstede) (2021)


Det er muligt at sammenligne statistikken for forskellige lande. I så fald skal du først vælge en statistisk indikator ovenfor (f.eks. Befolkning) og dernæst i højre side klikke af, hvilke lande du vil sammenligne..