Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  Mexico
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 42.467
: :
Zapata, Emiliano
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Emiliano Zapata
Emiliano Zapata

Zapata (1879?-1919), leder af den radikale bondebevægelse under den mexikanske revolution, bidrog mere end nogen anden til at give revolutionen et økonomisk og socialt indhold. Emiliano Zapata voksede op i delstaten Morelos, lige syd for Mexico City. I årene før revolutionen havde de store jordejere tilegnet sig stadig mere land fra småbønder og fra de arealer, som landsbyerne rådede over i fællesskab. Dette gjaldt også Zapatas egen landsby, Anenecuilco, som mistede både jord og vand til nærliggende sukkerplantager.

Landsbyens traditionelle ledere var ude af stand til at hindre tabene, og i 1909 valgte bønderne Zapata til at lede kampen mod plantageejerne. Han var da omkring 30 år gammel og kendt som en stolt og frittalende mand. Han var hverken specielt fattig eller specielt velstående, men havde ry for at være en glimrende hesteopdrætter. Det havde bragt ham i kontakt med mange af godsejerne i området og givet ham mulighed for at rejse udenfor landsbyen som opkøber, træner og sælger af heste.

Forhandlinger med jordejerne og myndighederne ledte ikke til resultater - bønderne i Anenecuilco havde ikke ret til deres egen jord. I foråret 1910 organiserede Zapata så en lokal milits og overtog de omstridte arealer. Den politiske og sociale uro i landet var allerede så stor, at magthaverne ikke vovede at sætte hårdt mod hårdt. Andre landsbyer i området støttede op om Zapata og benyttede sig af ham som rådgiver, mægler og dommer i deres egne konflikter om jord og vand.

Ved valget i 1910 stillede den liberale godsejer Francisco Madero op som modkandidat til den mangeårige diktator Porfirio Diaz. Madero tabte valget, flygtede til USA og organiserede der en modstandsbevægelse mod den aldrende Diaz. I vinteren 1910-1911 kom Madero tilbage til Mexico med støtte fra mange politikere og fra lokale bondeguerillaer.

«Zapata». Litografi af Diego Rivera (1886-1957).

Zapata og hans folk valgte at satse på Madero. I marts 1911 overtog de byen Cuautla, hvilket gav dem kontrol over en af hovedvejene til Mexico City. Umiddelbart efter gik Diaz af. Zapata havde da en styrke på 5.000 mand og var den ubestridte leder blandt bønderne i Morelos.

Madero blev valgt til præsident i november 1911. For ham var revolutionen afsluttet i og med den rent politiske omvæltning. Men Zapatas tilhængere krævede dybere ændringer. Landsbyerne måtte have den jord tilbage, som var stjålet, og de måtte have garantier mod fremtidige overgreb. Før det skete, nægtede Zapata at lade sine styrker afvæbne.

Sammen med læreren og ideologen Otilio Montano skrev Zapata et manifest - Ayalaplanen - som erklærede, at Madero ikke kunne fuldføre revolutionen. Under mottoet «Land og Frihed» organiserede Zapata bondeoprør over hele Morelos. Lokale godser blev overtaget, jorden blev fordelt til småbønderne og jordkomiteer oprettet for at sikre retfærdige afgørelser i konflikter. Zapata fik også oprettet Mexicos første kreditinstitution for bønder.

Den mexikanske revolution varede i næsten ti år, med rolige perioder og med intense kampe, med lokale oprør og med nationale omvæltninger. Præsident Madero blev dræbt i 1913. Hans efterfølger, general Huerta, blev året efter tvunget i eksil af Venustiano Carranza, som i højere grad repræsenterede det liberale borgerskab.

I oktober 1914 blev der arrangeret et sammenlægningsmøde for alle de revolutionære grupper i Aguascalientes. Her gik Zapata sammen med en anden folkelige revolutionshelt, Pancho Villa, som havde sine styrker i det nordlige Mexico. De havde et flertal blandt delegaterne og udpegede en ny præsident, som skulle repræsentere en radikal populistisk linie. Carranza accepterede ikke denne afgørelse, og der udbrød krig mellem carranzisterne og Zapatas og Villas tilhængere.

Konflikten mellem Carranza - som stod for en moderat, borgerlig politik - og den revolutionære bondebevægelse varede i flere år. Zapata selv blev narret i baghold og skudt ned den 10. oktober 1919. Fra da af var den væbnede kamp om revolutionens retning stort set ovre. Men den politik Zapata stod for, fik stor indflydelse i Mexico i de følgende 60-80 år, selv om det var Maderos og Carranzas efterfølgere, der fik magten. Uddelingen af jord til landsbyfællesskaber foregik i vid udstrækning - specielt i 30'erne under præsident Cardenas.

Først i slutningen af 1980'erne følte det mexikanske borgerskab sig stærkt nok til at ændre de mexikanske bønders fællesejede jorde. Det var en medvirkende årsag til oprøret i Chiapas i det sydlige Mexico i 1994, hvor guerillabevægelsen EZLN trådte ind på historiens scene. Den har taget navn efter Zapata.

T. Hø.