Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 42.016
: :
Tørke
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Tørke i sammenhæng med klima betyder normalt, at et område får mindre nedbør eller har større fordampning end normalt. Tørkekatastrofer indtræder næsten hvert år i et eller flere steder i de subtropiske bælter i verden. Dette er områder, som ligger i stabile højtryksområder og som altid har ringe nedbør - 100-500 mm om året - høj temperatur og stor fordampning. Nedbøren er gerne koncentreret til korte perioder i løbet af året, og der er ofte stor variation i nedbørsmængden fra år til år.

Både landbrug og husdyrhold er sårbart i disse områder, og selv relativt små reduktioner af nedbøren i en periode kan let få katastrofale følger. Landbrugsproduktionen kan svigte totalt og husdyr kan omkomme af tørst eller sult. Den tørke der indtrådte i begyndelsen af 1970'erne i Sahelområdet i det nordlige Afrika, tog livet af ca. en femtedel af alt kvæg i de berørte lande, samtidig med at afgrøderne slog fuldstændig fejl i store områder.

Denne tørke var imidlertid ikke speciel. Siden 1500-tallet kender vi til 22 perioder med ekstraordinært omfattende tørke. Seks af disse perioder varede i et år hver, otte i to år, to i tre år, en i fire, fire i fem år og en i atten. Efter alt at dømme kunne befolkningen tidligere lettere tilpasse sig de ekstreme klimaforhold. Bl.a. har mange moderniseringsbestræbelser som er gennemført - ofte med støtte fra udenlandske bistandsorganisationer - overset betydningen af traditionel økologisk og teknologisk tilpasning. Nogle af disse bestræbelser er gået ud på at øge husdyrbestanden eller intensivere landbruget, og har truet den skrøbelige økologiske balance.

J. Hå.