Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 41.711
: :
Socialisten
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Socialisten (1871-74), Danmarks første arbejderavis. Bladet havde undertitlen «Et ugeblad for arbejdernes berettigede Fordringer» og var forløberen for Social-Demokraten (senere Aktuelt) (se Arbejderpressen). Bladet udkom med sit første nummer 22. juli 1871 som en videreudvikling af Socialistiske Blade, som Louis Pio havde udgivet siden maj samme år. Af taktiske grunde stod Pios fætter, Harald Brix imidlertid som redaktør.

Den 2. april 1872 begyndte bladet at udkomme som dagblad, og nu med Pio som redaktør. Pio og Brix blev arresteret af myndighederne allerede i maj, og derefter gik det tilbage for bladet, der havde en række skiftende redaktører. Det udkom for sidste gang 9. maj 1874, for dagen efter at opstå under navnet Social-Demokraten.

1 maj 1996 genopstod Socialisten, men denne gang som Enhedslistens ugeavis. Forud for dette havde Aktuelt nedlagt fogedforbud mod anvendelsen af navnet, men forbuddet måtte atter trækkes tilbage. Enhedslisten besluttede på sit årsmøde i starten af april 2001 at indstille tilskuddet til ugeavisen, og dette medførte at den umiddelbart måtte lukke.

A.J.