Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 39.153
: :
Slum
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Slum knyttes ofte sammen med fattigkvarterer i den tredje verden, men findes også i de udviklede kapitalistiske lande.
(Solidaritet)

Slum er fattigkvarteret i en storby. Det er kommet ind i det danske sprog fra engelsk, hvor oprindelsen er ukendt. Slummen har højere befolkningstæthed, lavere boligstandard og dårligere adgang til offentlige tjenester end andre boligkvarterer i en by. Hvad der er slum, afhænger af standarderne for hvad man anser for rimelige boligforhold og adgang til tjenester.

Storbyer har altid haft slumkvarterer. I slummen bor de fattigste af byens egen befolkning - ofte gennem generationer - eller den er sidste station for enkeltpersoner eller grupper, som udstødes af det økonomiske og sociale liv. I perioder med hurtig urbanisering er de fleste slumbeboere nye tilflyttere til byen, som i slummen hurtigt finder en bolig og et udgangspunkt for at orientere sig på storbyens arbejdsmarked.

Slumdannelsen er et resultat af økonomisk ulighed og misforhold mellem arbejdsmarked og boligmarked. Ofte sker forslumningen som et direkte resultat af en fejlslagen bypolitik, som når stærk trafikbelastning fører til, at de mere velstående flytter ud af et boligkvarter. Lejlighederne synker i værdi og ejerne lader dem forfalde. Paradoksalt nok kan social boligbyggeri i stor skala også være et første skridt på vejen til slumdannelse. De nye boligkvarterer har sjældent det sammensatte tilbud af tjenester, som er nødvendigt for så store befolkningskoncentrationer, og boligudgifterne er høje i forhold til beboernes økonomiske evne.

Alligevel sker den mest omfattende slumdannelse i dag i den tredje verdens storbyer, der kan have en befolkningstilvækst på 10-15% årligt. Væksten skyldes først og fremmest tilflytning på grund af jordmangel og forringede indtægtsmuligheder på landet og forbedret kommunikation ind til de største byer, hvor industri- og servicesektorerne er i selvforstærkende vækst. I de fleste storbyer i u-landene bor mere end halvdelen af befolkningen i mere eller mindre ulovligt opførte boliger - fra solide murede huse til udlejning til selvbyggernes skure af pap og blikplader. De ligger på uregulerede områder og mangler vandforsyning, kloakering og renovation. Slumkvarterene kan findes side om side med moderne skyskrabere i bykernen eller ligge som «forstæder» langt udenfor byen. Arbejdsmæssigt er befolkningen meget sammensat - fra faglærte arbejdere i den moderne industri og tjenere på luksushoteller til gadesælgere og troldmænd, med et stort element af nyankomne arbejdssøgende.

Slumbyen Nezahualcoyotl med 5 mio. indbyggere i udkanten af Mexico City.
(Solidaritet)

Myndighederne i u-landene fremstiller som regel livet i slummen som præget af kriminalitet, rodløshed, lediggang og usædelighed - udover at slummen repræsenterer en skamplet på landets ære. Samfundsvidenskabelige undersøgelser og rapporter fra slumboerne selv beretter imidlertid om omfattende selvhjælpsorganisationer, stærke bånd til hjembyerne, stor fattigdom og megen sygdom, men også ustandselig flid for at forbedre boligen og situationen generelt.

En almindelig «løsning» på slumproblemerne er at rive den ned for at bygge boliger af en højere standard. Disse er som regel alt for kostbare for slummens oprindelige indbyggere, som må starte på en frisk med at stille deres skure op, hvor de kan finde en stump ledig jord. I en del lande - især i Latinamerika - er der også sket vellykkede forbedringer. Ofte efter aktioner fra slumbeboerne selv. Boligområderne har fået ordnede vand- og kloakeringssystemer og husejerne har fået rettigheder til deres jordstykke. Dette fører som regel hurtigt til, at beboerne selv investerer i udbedring af boligerne og områderne.

Men i mange lande er slumbefolkningen alt for talrig og alt for fattig til at dette kan ske. Årsagerne til at slum opstår ligger ikke i slummen selv. Slummen kan derfor først afskaffes efter gennemgribende forandringer i landenes økonomiske og sociale politik.

M.V.

Litteratur

C. Abrams: Housing in the Modern World, London 1966.
P. C. Lloyd: Slums of Hope? Shanty towns of the third world, London 1979.