Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.088
: :
Sanger, Margaret
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Margaret Sanger
Margaret Sanger

Sanger (1880-1966), nordamerikansk sygeplejer, forkæmper for præventionsoplysning. Margaret Sanger, født Higgins var gift med William Sanger og mor til tre børn. Efter at have været mor og husmor i tolv år, tog hun arbejde som sundhedsplejerske i New Yorks slum. Der så hun på nært hold de forfærdelige lidelser, som de for mange og hyppige svangerskaber påførte de fattige kvinder og deres børn, og blev overbevist om at præventionsoplysning var nødvendig - også som led i kampen mod fattigdommen.

At give denne form for oplysning var forbudt ved lov, men Sanger besluttede sig til at bryde loven, til den blev ophævet. I sin årelange kampagne brugte hun det mere forsigtige udtryk «fødselskontrol», som hun selv havde fundet på, og lagde vægt på ordentlig afstand mellem hver fødsel. Alligevel mødte hun stor modstand. En tid udgav hun bladet Woman Rebel, som blev beslaglagt af postvæsenet, da Sanger brugte det til at foreslå, at fødselskontrol skulle tillades. I 1914 blev hun tiltalt før at have trykt obskøne oplysninger, men undgik arrestation ved at rejse til Europa, hvor hun tilbragte et år med at studere præventionsmetoder og offentlige familieplanlægningsklinikker.

I 1916 startede hun og hendes søster Ethel Byrne den første klinik for fødselskontrol i USA. Efter få ugers drift blev begge arresteret og dømt til en måneds fængsel, Ethel Byrnes sultestrejke i fængslet skabte stor offentlig opmærksomhed. De følgende år fik sagen stigende stilslutning. I 1921 blev den første nordamerikanske konference om fødselskontrol holdt, og fire år senere blev bevægelsen international. Først i 1937 blev det fuldt tilladt efter nordamerikansk lov for læger at give oplysning om fødselskontrol. I sine sidste år gjorde Sanger sig bemærket som en stor reformator - også internationalt - efter at hun i årevis havde måttet tåle kritik fra mange hold. Blandt andet fra socialistiske kammerater.

S.Ny.