Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Organisation  .  Kulturorganisering  .  Teater
Arbejde  .  Kultur  .  Teater  .  Folketeater
     .  Instruktion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 33.559
: :
Piscator, Erwin
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Erwin Piscator
Erwin Piscator

Piscator (1893-1966), ledende tysk teaterinstruktør og grundlægger af det moderne politiske teater. Efter at have været aktiv i frontteatret under 1. verdenskrig kom Erwin Piscator i 1919 med i folketeaterbevægelsen og blev leder for Folketeatret i Berlin 1924-29. Han gik stærkt ind for en radikal politisk linje. «Kunst er våben i klassekampen», blev det nye slagord. Sammen med arbejderorganisationer søgte han at skabe et proletarisk og dokumentaristisk teater, hvor verdenspolitikken og klassekampen blev bragt ind på scenen.

Han samarbejdede en tid med Bertolt Brecht i et gruppeteaterprojekt om «Den tapre soldat Svejk» efter Haseks roman. Brecht blev stærkt inspireret af Piscator og hans politiske engagement, hans brug af filmindslag og projektioner af dokumentarbilleder på scenen og det omfattende scenemaskineri. Scenerummet blev som et billede på vor egen tekniske, industrialiserede verden: Alle slags tekniske nyskabelser blev taget i brug og eksperimenteret med. For Piscator var dette en naturlig følge af samfundets egen udvikling. Han siger selv: «Hverken oprindelsen eller den endelige udforming af det der er trådt ind på teatrets område, er tilfældigheder, men tværtimod en selvfølgelig og logisk følge af en kamp, som har sit udspring i vor tids sociale og økonomiske situation.»

Brecht beskriver forskellen mellem dem således: For Piscator var indholdet det vigtigste, for Brecht var også formen som indholdet blev præsenteret på vigtig. Piscators teater var mere følelsesladet end Brechts og krævede en følelsesmæssig oprigtighed i mødet mellem skuespillere og publikum. Men både Piscator og Brecht understregede, at det teater der stod kunstnerisk stærkest havde den stærkeste politisk-propagandistiske virkning.

Piscator mødte stadig stærkere politisk modstand fra de mere moderate socialdemokrater indenfor folketeaterbevægelsen, og dette samt de stadige økonomiske kriser gjorde, at han måtte lukke sit eget Piscatorteater, som han ledte i perioden 1927-29. Han var en kort tid i Moskva og måtte i 1933 flygte fra Hitler-Tyskland. Efter en tid i Paris endte han som så mange andre flygtninge i USA. I New York ledede han The Drama Workshop (Dramaværkstedet) ved et institut for socialforskning. Her var han med til at uddanne mange hundrede skuespillere og inspirerede til oprettelsen af værkstedsteatre og eksperimentelle gruppeteatre - bl.a. Living Theatre (Det levende teater).

I 1951 blev han atter forfulgt: Denne gang af McCarthy-komiteen for uamerikansk virksomhed. Stemplet som kommunist måtte han forlade USA. Han drog til Vesttyskland, hvor han havde vanskelig ved igen at få arbejde og hvor han i 1955 blev udsat for stærk kritik efter en antikrigspræget dramatisering af Tolstojs roman «Krig og Fred». I 1953 blev han leder af den nye Freie Volksbühne (Det frie Folketeater) i Berlin, hvor han blev til sin død i 1966.

Piscator vil først og fremmest blive husket for sin utrættelige gerning for et politisk bevidst teater, et teater for folket, ikke for en lille eliteklasse. Hans bog «Det Politiske Teater» er udkommet på Odinteatrets forlag.

L.S.