Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Sverige
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 39.333
: :
Palme, Olof
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Olof Palme
Olof Palme

Palme (1927-86), svensk socialdemokratisk politiker, statsminister 1969-76 og 1982-86, formand i Socialdemokratiska Arbetarpartiet fra 1969.

Olof Palme gik efter et år som formand for Sveriges Förenade Studentkårer og et år som statstjenestemand ind i gruppen af sekretærer omkring daværende statsminister Tage Erlander (1954-63). Fra 1958 var han medlem af Riksdagen. Han var konsultativ statsråd 1963-65, samfærdselsminister 1965-67, uddannelsesminister 1967-69 og fra 1969 statsminister og partiformand. Han gik af som regeringschef i 1976, efter at de borgerlige partier havde fået flertal.

Blandt Sveriges socialdemokratiske statsministre er det kun Per Albin Hansson, der er kommet fra arbejderklassen, men hverken Hjalmar Branting eller Tage Erlander havde en så højborgerlig baggrund som Palme: Søn af direktøren i et forsikringsselskab og en baltisk adelsdame, gift med adelig akademiker fra en af Sveriges største jordejerfamilier.

I lighed med Branting og Erlander er Palme akademiker, men hans forgængere havde mange år i den socialdemokratiske bevægelses tjeneste bag sig, før de blev statsministre. Palme gik fra statsadministrationen ind i staben omkring statsministeren, derfra ind i Rigsdagen, de offentlige udredningskomiteer (for skole- og bistandspolitik) og statsrådsposterne. Trods sin sociale baggrund og arrogante fremtoning gjorde Palme den moderne medieverden til sin, og blev ad den vej statsminister og partiformand - altså personen i skæringspunktet mellem stats- og partiapparat.

Han forstod at bevare sin position ved at nedtone de træk, som massemedierne så ubarmhjertigt afslørede, ved at levere hårdtslående, politisk og sprogligt gennemarbejdet argumentation, hvor det viljebestemte, fremtidsrettede og handlingsorienterede blev betonet. I 60'erne og de tidlige 70'eres højkonjunktur forstod de svenske socialdemokrater under Palme at fremstille samfundsændringer som industriforandring, urbanisering, folkevandring, massebilisme og uddannelseskrav som en ubrudt udvikling bort fra klassesamfundet frem mod valgfrihedens, den sociale trygheds og ligestillingens samfund. I nedgangstiderne i anden halvdel af 70'erne magtede denne form for socialdemokratisk ideologi ikke længere at modstå de individualiserende og solidaritetsopløsende træk ved den moderne kapitalisme.

Både ved valgene i 1976 og 1979 var der tegn på, at arbejderfamilier med høj indtægt, bil, sommerhus, store banklån og et forbrugsorienteret verdensbillede svigtede socialdemokraterne i en sådan grad, at partiet blev tvunget til en omfattende nydefinering af sit budskab. Palmes evner til at tænke ideologisk og finde politisk spillerum var stort nok til, at det lykkedes partiet at genvinde magten i 1982.

Som den første blandt den vestlige verdens ledere gik Palme engageret imod USA's krig i Vietnam og vandt sig et internationalt navn på dette. Under partiets oppositionsperiode 1976-82 spillede han sammen med Willy Brandt og Bruno Kreisky en aktiv rolle i Socialistisk Internationale i forsøget på at løse internationale konflikter som krigen mellem Iran og Iraq og apartheid i Sydafrika.

Da Socialdemokratiet genvandt magten i 82, blev han atter statsminister, og fungerede frem til sin død den 28. februar 1986. I 83 var han ansvarligt for gennemførelsen af den svenske ØD model i en udvandet form. Trods voldsomme angreb fra borgerskabet blev der oprettet begrænsede lønmodtagerfonde.

Mordet på Palme i 86 er aldrig blevet opklaret, men har ført til et utal af teorier om mordets eventuelle politiske baggrund. Således er det kurdiske arbejderparti, PKK, blevet beskyldt for at stå bag mordet, apartheidregimet i Sydafrika, det israelske efterretningsvæsen Mossad og selv CIA.

Samlinger af Olof Palmes taler, brev o.l.: Politik är at vilja, Stockholm 1968, Att vilja gå vidare, Stockholm 1974, Brev og samtaler 1972-75 sammen med Willy Brandt og Bruno Kreisky, Oslo 1976.

L.A.