Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.185
: :
Ossietzky-sagen
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den tyske pacifistiske redaktør Carl von Ossietzky (1889-1938) blev flere gange foreslået som kandidat til Nobels fredspris i begyndelsen af 1930'erne pga. sin kamp mod tysk militarisme og genoprusting i tidsskriftet Die Weltbühne. Efter Hitlers magtovertagelse blev Ossietzky sat i koncentrationslejr. Spørgsmålet om hans kandidatur kom da i mange lande til at udgøre et afgørende skel mellem modstandere og tilhængere af nationalsocialisternes regime. Hitlermodstanderne indstillede Ossietzky til fredsprisen i 1935 og igen i 1936. Sidste gang med støtte fra fremtrædende offentlige personer som Albert Einstein, Thomas Mann og H. G. Wells.

Aftenposten, Morgenbladet, Nationen og andre borgerlige aviser i Norge afviste forslaget med den begrundelse, at Nobelprisen ikke burde gå til en «lovbryder» og at prisuddelingen ville blive en «demonstration» mod det nye Tyskland. For Dagbladet og de største arbejderaviser var demonstrationen derimod hovedsagen, og de forsvarede kz-fangen Ossietzkys kandidatur som særlig velegnet for tilkendegivelse af modstand mod nationalsocialismen. I november 1936 blev prisen givet til Ossietzky efter en delt afstemning i Nobelkomiteen.

Uddelingen vakte voldsom reaktion og debat, Hitler var rasende og til og med Nobels arvinger protesterede. For antinazismen verden over var tildelingen en opmuntring, skønt prisvinderen selv stadig sad i koncentrationslejr, hvor han døde af sygdom og mishandling et par år efter.

I norsk kulturdebat gav Ossietzky-sagen grundlag for en bemærkelsesværdig polemik mellem Knut Hamsun på den ene side og 33 liberale og radikale forfattere på den anden. Også denne kontrovers bidrog til at gøre kravet om fredspris til Ossietzky til en mobiliserende sag for en bredere antinazistisk opinion, samtidig med at Hamsun afslørede den vej, han skulle følge fra 9. april 1940: Støtte til Quislings statskup og støtte til tyskernes besættelse af Norge.

H.F.D.

Litteratur

A. Stal: Norsk kultur- og moraldebat i 1930-årene, Oslo 1978.
Dagbladet 23.11 1976, art. af Kel Cordtsen.