Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 125.833
: :
Nymfoman
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den almindelige definition på begrebet nymfomani er: «sygelig øget kønsdrift hos kvinder». Begrebet giver udtryk for at være en objektiv medicinsk diagnose, samtidig med at begrebet først og fremmest anvendes i dagligsproget. Det er omfanget af den kvindelige seksualitet, der regnes som sygt. Men medicinsk har begrebet et uklart indhold i lighed med andre medicinske og psykologiske begreber om kvindelig seksualitet.

Det tilsvarende begreb for mænd - satyroman - er nærmest ukendt. En kåd mand, et begreb der måske kan henvise til noget af det samme - en mand med stærk seksuel lyst - er et positivt ladet begreb. Mænds stærke seksuelle lyster er ikke syge. I hvert fald ikke før de giver sig udslag i kriminelle handlinger - voldtægt, sadistisk seksualmord osv. En nymfoman er derimod kvinde, syg og dermed mindreværdig.

En alternativ definition på nymfoman er det en mand kalder en kvinde, når hun viser større lyst til seksualitet end han selv gør, når han får følelsen af, at han ikke kan tilfredsstille hende seksuelt, når han føler sig seksuelt utilstrækkelig. Det indebærer, at begrebet er afhængig af den enkelte mands seksuallyst i en bestemt situation, at det ikke er en objektiv diagnose. For at forstå begrebet, er det nødvendig at sætte det i sammenhæng med kvinde- og manderollen i vort samfund.

Manderollen indebærer, at mænd skal være seksuelt mere påtrængende end kvinder. Mænds identitet hænger i betydelig grad sammen med deres evne til erektion og udløsning - med evnen til rent teknisk at gennemføre et samleje. Tilsvarende ligger det i kvinderollen, at rigtige kvinder ikke skal vise for stort selvstændigt seksuelt initiativ. Det er nødvendig at have et begreb for at kontrollere de kvinder, der tilsyneladende er mænds seksuelle «overmænd». Begrebet frigid bliver tilsvarende anvendt om de kvinder, der udviser for ringe seksuel lyst i forhold til manden - også dette som en objektiv diagnose.

Man kan også undersøge, hvorfor der opstår situationer, hvor mænd anvender begrebet nymfoman om en kvinde. Kvinders seksualitet fungerer anderledes end mænds. Kvinder kan godt få og have glæde af flere orgasmer efter hinanden, mens dette er mere sjældent for mænd. Det vil også være således, at mange kvinder har større seksuelle lyst end de mænd de er sammen med - selvfølgelig. Men når mænd kalder kvinder nymfomane, behøver dette ikke hænge sammen med, at kvinden vil så meget mere end manden, men tværtimod betyde, at hun ikke bliver seksuelt tilfredsstillet sammen med ham.

Mange kvinder har vanskeligheder ved at få orgasme sammen med mænd. Hvis hun opfatter orgasmen som et mål og en naturlig afslutning på et samleje, kan hun let føle sig utilfreds, hvis udløsningen udebliver. Derfor kan kvinder have lyst til at fortsætte det seksuelle samvær, efter at det synes afsluttet for mandens vedkommende. Når kvinder endvidere ofte skjuler for mænd, at de ikke får orgasme, eller rettere sagt lader som om de får orgasme, kan det endnu lettere synes som om, de er umættelige i forholdet til manden.

K.Me.