Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab
    .  Humaniora  .  Psykologi
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 33.571
: :
Negt, Oskar
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Oskar Negt (1934-), tysk socialvidenskabsmand, marxist og mangeårigt medlem af det tyske socialdemokrati, SPD. Negt studerede retsvidenskab, filosofi og socialvidenskab i Göttingen og i Frankfurt am Main hos Max Horkheimer og Theodor W. Adorno, og var siden assistent for Jürgen Habermas. Alle 3 frontfigurer for den tyske Frankfurterskole. Siden 1970 har han været professor i socialvidenskab ved universitetet i Hannover. Han har leveret meget betydelige bidrag til den samfundsteoretiske debat i og udenfor Tyskland. Han blev i 1997 udnævnt til æresprofessor ved Roskilde Universitets Center (RUC).

Seneste værker: Kindheit und Schule in einer Welt der Umbrüche (1997); Marx. Ausgewählt und vorgestellt von Oskar Negt, München (1996). På dansk er bl.a. udkommet: Det levende arbejde - den stjålne tid, Politisk Revy (1984); Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring: til teori og praksis i arbejderuddannelsen, Kurasje, København (1981); Overvejelser til en kritisk læsning af Marx og Engels, GMT, Grenå (1977); Offentlighet og Erfaring, NSU (1972),

A.J.