Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Sverige
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Økonomi
   .  Politisk  .  Politiker
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 30.695
: :
Myrdal, Gunnar
Left
Rocks
2024-07-12 05:20
2024-07-10 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Gunnar Myrdal
Gunnar Myrdal

Myrdal (1898-87), svensk samfundsforsker og socialdemokratisk politiker. FN tjenestemand med økonomiske rådgivningsopgaver i udviklingslande. Gift med Alva Myrdal.

Gunnar Myrdal fik i 1974 Nobels mindepris i økonomi. Han forsøgte at sammenknytte økonomisk teori og sociologi i analyser af sociale problemer og underudvikling. Dette gør ham til en uortodoks økonom. Hans tidligste arbejder i 1920- og 1930'erne var knyttet til pris- og pengeteori, samt finanspolitik. Han udviklede imidlertid hurtigt en stærk utilfredshed med det han opfattede som forsøg på at fremstille økonomisk teori som «værdineutral». Han lagde derfor stærk vægt på at præsentere den værdiopfattelse, der lå til grund for hans økonomisk-politiske konklusioner. Dermed kom forhold der traditionelt ikke har haft plads indenfor økonomisk teori stadig mere i forgrunden i Myrdals arbejder: Samfundsinstitutioner, fattigdom og underudvikling. Dette gælder i udpræget grad hans mest kendte arbejder: «An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy» (1944), «Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations» (1968) og «Politisk manifest om världsfattigdomen» (1970).

Myrdal døde i 1987.

O.G.