Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 41.064
: :
Monotont arbejde
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Arbejde som udelukkende består i hyppig gentagelse af den samme opgave, kan virke monotont og på forskellige måder være problematisk. Indenfor manufaktur og ved forskellige typer masseproduktion kan arbejderen sammenlignes med en maskine, idet han bidrager med kraft og bevægelse, ikke med vurdering og skøn. Når den samme opgave gentager sig hvert minut eller måske oftere, bliver opgaven kedelig, virker fremmedgørende. Det ensidige arbejde kan forårsage arbejdsneuroser virke sløvende og bidrage til øget skadefrekvens. Automatiseringen af virksomheden fører til, at store mængder manuelt arbejde overtages af maskiner. Dette fører ofte til væsentlige forandringer for arbejderen.

Hans opgave bliver at overvåge maskinerne - såkaldt maskinovervågning. Dette er særligt udbredt i procesindustrien, men er også i færd med at blive mere almindeligt i metalindustrien og anden industri. Så længe alt går rutinemæssigt, har arbejderen ikke meget at foretage sig, men han må hele tiden være til stede og være årvågen. Dette arbejde kan ofte virke ekstremt monotont og kedeligt. Problemerne forstærkes ved at der stilles store krav til kyndighed og agtpågivenhed fra arbejdernes side - f.eks. ved et olieraffinaderi - i det øjeblik processen kommer ud af kontrol. Samtidig byder jobbet på få muligheder for udfoldelse og træning, da processen det meste af tiden styres automatisk. For arbejderen eksisterer der kort sagt en stor modsætning mellem den udfordring jobbet indebærer, og de krav det stiller.

Denne form for monotont arbejde vil formodentlig blive mere udbredt i takt med automatiseringen. Monotoni er samtidig både en betingelse for og en konsekvens af automatisering. Ikke blot er automatisering afhængig af en vis stabilitet i produktionen, men vil også oftest bidrage til øget stabilitet, og derfor også til mere monotone rutiner.

J.Gu.