Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.802
: :
Model
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

En model er en præcis og skematisk fremstilling af årsagssammenhængen mellem to eller flere størrelser. Ofte bliver sammenhængen fremstillet kvantitativt og matematisk, men dette behøver ikke at være tilfældet. Modellens præcision er nært knyttet til, at den skematiserer og forenkler. Den står her i modsætning til en videnskabelig teori, som ofte har en mere generel, men samtidig mindre præcis form. Allerede den græske filosof Demokrit (ca. 460-370 f.Kr.) havde en atomteori, men først med den moderne fysik blev det muligt at opstille en præcis atommodel. Vi behøver modeller for at kunne give præcise forudsigelser, og vi behøver teorier for at lave gode modeller.

Udviklingen indenfor videnskaben kan enten ske gennem fuldstændige skift i teorierne, som gør at man begynder at arbejde med en helt ny type modeller, eller ved at forbedre og reparere på de gamle. Reparationen går gerne ud på, at man søger at gøre forudsætningerne i modellen mindre snævre, således at den omfatter et større område af virkeligheden, eller i mindre grad afviger fra det vi ved om virkeligheden. Hvis en model ikke giver gode resultater, er det ikke fordi den er en model, men fordi den er en dårlig model. Alternativet til en model kan kun være en anden model.

Den marxistiske arbejdsværditeori kan f.eks. udmyntes i en række modeller. For hver model gør man bestemte antagelser omkring produktionens tekniske karakter, kapitalens organiske sammensætning indenfor forskellige erhverv, efterspørgslens sammensætning, antallet af sparsomme ressourcer i økonomien, kapitalisternes spare- og investeringsvaner o.l. Modellen tillader da at udlede profitrate og prisforhold. Der eksisterer en hel familie af sådanne marxistiske modeller, som kun afviger fra hinanden i enkelte detaljer omkring deres forudsætninger. De står overfor en anden familie af modeller, der er afledet fra nyklassisk økonomisk teori.

Lidt firkantet kan man sige, at marxistisk økonomisk teori lægger ringe vægt på producenternes og forbrugernes muligheder for valg, og stor vægt på de strukturelle betingelser som begrænser valgmulighederne, mens nyklassisk teori i større grad betoner valgaspektet. En anden forskel er, at begrebet omkring udbytning ikke har nogen plads indenfor nyklassisk økonomi. Kun ved at udarbejde og efterprøve modeller på grundlag af de to teorier kan man afgøre, hvilken af dem som er bedst egnet til at forklare den kapitalistiske økonomi.

J.E.