Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 38.557
: :
Medbestemmelse
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Når det siges, at en person har medbestemmelse, menes det, at han eller hun ikke er fuldstændig underlagt andres myndighed og afgørelse. Personen har selv et ord at skulle have sagt. Men almindeligvis forstås medbestemmelse som en mere indskrænket form for indflydelse end maksimalt selvstyre eller selvbestemmelse.

Spørgsmålet om hvorvidt en person udøver medbestemmelse kan stilles i mange forskellige sammenhænge, f.eks. indenfor familien, lokalsamfundet eller nationen. Vi vil her begrænse os til medbestemmelse indenfor virksomheder eller arbejdsorganisationer. Medbestemmelse bliver da beslægtet med begrebet virksomhedsdemokrati.

Interessen for medbestemmelse i arbejdsorganisationer må forstås på baggrund af kravet om arbejdermagt og arbejderråd i den tidlige arbejderbevægelse. Det aktuelle indhold af begrebet medbestemmelse er alligevel ret forskelligt fra ideerne bag dette krav. Arbejderrådet er tænkt som virksomhedens øverste organ - sammensat af de ansatte i virksomheden. Rådet skal være et alternativ til kapitalismens traditionelle eneherredømme indenfor virksomheden.

Ser vi på indholdet af medbestemmelsesretten, har de ansatte ret til at fremme egne synspunkter og udføre en begrænset indflydelse i virksomhedens organer. I sidste instans er det fortsat kapitalejerne, der har ledelsesretten. Denne ledelsesret er ikke suveræn indenfor en blandingsøkonomi, men reguleret af offentlige beslutninger, love og aftaler.

På den anden side vil arbejderrådene heller ikke kunne være helt suveræne indenfor en planøkonomi. En af grundene til dette er, at flertallet af samfundsmedlemmernes interesser ikke altid vil være sammenfaldende med de arbejdernes interesser i den enkelte virksomhed, f.eks. når det gælder hvad og hvor meget der skal produceres.

Hvis man forstår forholdet mellem arbejde og kapital som et bytte mellem to ligeværdige, men gensidigt afhængige parter, vil medbestemmelse fremstå som en tilstrækkelig løsning på de ansattes behov for indflydelse i virksomheden. Men opfatter man dette forhold som konfliktfyldt, bliver medbestemmelsen mere tvetydig. På den ene side øger medbestemmelsen chancen for at få vigtige, men mere kortsigtede reformkrav igennem - f.eks. forbedringer af arbejdsmiljø og arbejdsforhold.

På den anden side indebærer medbestemmelse dilemmaer for en mere langsigtet øgning af de ansattes indflydelse: Medbestemmelsen kan gøre det vanskeligere at opretholde de underordnedes traditionelle forskansning overfor virksomhedsledelsen. Denne forskansning - «arbejderkollektivet» - er baseret på mulighederne for afstand og tilbagetrækning: Arbejderne har internt kunnet drøfte problemer og finde frem til fælles synspunkter, uden at have ledelsens repræsentanter indblandet eller til stede. Formen for medbestemmelse vil afgøre, hvorvidt denne mulighed for afstand og tilbagetrækning svækkes.

Medbestemmelse kan bidrage til at gøre afstanden større mellem de ansatte og deres repræsentanter. Repræsentanterne trækkes ind i beslutningsområder, hvor det er vanskeligt for dem at få klare mandater fra de øvrige ansatte. Samtidig vil der være et pres i retning af, at repræsentanterne skal forpligtige sig til, at overholde de beslutninger der tages i organerne.

Denne type bindinger kan gøre det vanskeligt for fagforeningen at føre en selvstændig politik overfor virksomhedsledelsen. I sin yderlighed kan dette fremme såkaldt «virksomhedssolidaritet» («virksomhedsegoisme»). Med dette menes, at fagforeningen sammen med virksomhedsledelsen kræver, at myndighederne giver dem fordele fremfor andre virksomheder. De går ind for at sikre deres egne arbejdspladser fremfor at stå solidarisk sammen med de ansatte i andre virksomheder.

M.H. / B.Hv.