Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 11/10 2006
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 44.173
: :
Laing, Ronald David
Left
Rocks
2024-02-20 16:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

David Laing
David Laing

Laing (1927-89), skotsk psykiater og ledende repræsentant for antipsykiatrien. Ronald David Laing voksede op i en fattig familie i Glasgow og blev færdiguddannet som læge i 1951. Han var en af de første, der udviklede et samfundskritisk syn på mentale forstyrrelser. Mens traditionel psykiatri forstår sindslidelsen som en sygdom, forstår Laing galskaben som en reaktion på en uudholdelig situation. Han retter en sønderrivende kritik mod den vold som familien og den institutionelle psykiatri udøver ved at stemple en person som gal og spærre ham inde. Laing har fornyet forståelsen af psykiske lidelser radikalt og skabt heftig debat om traditionel psykiatrisk praksis.

I 1960 udgav Laing «Det spaltede selv», der som hovedformål havde «at gøre sindssygdommen forståelig, at gøre det forståeligt hvordan sindssygdom opstår». For første gang anvendes en eksistentialistisk og fænomenologisk tankegang i forståelsen af vigtige mentale forstyrrelser - især skizofreni. Mens traditionel psykiatri står udenfor den skizofrenes verden og stempler hans fantasier som forskruede, forkerte og syge, forsøger Laing at lytte til meningen i den gales ord. Han søger at trænge ind i den gales subjektive oplevelse af sig selv og verden. Selv de mest bizarre og «meningsløse» udsagn bliver forståelige i lyset af personens eksistentielle situation.

Fra 1960 ledede Laing et stort forskningsprojekt ved Tavistock Institute of Human Relations i London, hvor man studerede mellemmenneskelige processer i såvel «skizofrene» som «normale» familier. I bøger som «Self and others» (1961) og «Sanity, madness and the family» (1964) påviser han, hvordan handlingerne indenfor familien er årsag til udviklingen af mentale forstyrrelser. I tråd med den nordamerikanske familieforskning - f.eks. Gregory Bateson - peger Laing på den mystificering der præger kommunikationen i den skizofrenes familie. Dvs. en kommunikation hvor den enkeltes selvstændige erfaring og oplevelse afkræftes og ugyldiggøres. Når en person «vælger» at blive gal, er det fordi de andre har drevet ham til vanvid. Galskaben er hans forsøg på at overleve i en uudholdelig situation.

På denne baggrund hævder Laing, at det at diagnosticere og behandle en person som skizofren, er at tilsløre nettet af familierelationer, som det grundlæggende drejer sig om: «Skizofreni» refererer i virkeligheden til en kommunikationsforstyrrelse i hele familien. Når man stempler en person som skizofren eller gal, er det en umyndiggørelse af personen og en fornægtelse af hans oplevelse. Denne umyndiggørelse forstærkes af, at den gale bliver spærret inde på psykiatriske hospitaler, hvilket bekræfter den gales «galskab» og familiens «rigtighed».

I bogen «Erfaringens porte og paradisfuglen» går Laing videre i udforskningen af den indre, subjektive oplevelse, som er forbundet med det at blive gal. En psykose må ikke forstås som en sygdom, men som en rejse gennem ens eget indre der kan give ny erkendelse. Psykosen er ikke kun et sammenbrud, men et gennembrud. Den psykotiske erfaring kan lede til en eksistentiel genfødsel. I 1965 blev Kingsley Hall oprettet - Laings terapeutiske samfund som skulle hjælpe folk med at gennemføre denne «indre rejse».

Laings opfattelse af psykosen som en form for genfødsel, rummer en stærk fare for romantisering af den psykotiske oplevelse. En psykose er et sammenbrud, som indebærer at personen fuldstændig overvældes af egne følelser og konflikter og f.eks. oplever panikagtig angst. Men det er Laings store fortjeneste at have påpeget, at en psykose kan opleves meget forskelligt, afhængigt af hvordan omgivelserne møder den gale (se Galskab).

Kritikken af den vold der øves overfor den gale, fører hos Laing til samfundskritik. Når nogle stemples som gale, spærres inde og «straffes» på psykiatriske hospitaler, er det nødvendigt med en kritisk vurdering af hele samfundssystemet, af måden menneskene udøver kontrol og magt overfor andre på. Laings samfundskritik er i første række en kritik af den psykiske fremmedgørelse der præger det vestlige industrisamfund. Den dominerende, endimensionale fornuft giver ikke plads til udforskningen af den indre verden. Vi går fra forstanden, fordi vi ikke forholder os til de ubevidste sider af os selv.

Laing døde i 1989.

S.G.