Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 27.304
: :
Koncern
Left
Rocks
2023-12-08 17:21

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Koncern (engelsk: Concern, tysk: Konzern) betegner en sammenslutning af formelt selvstændige
foretagender, som har fælles ejerinteresser og som finansielt og forretningsmæssigt optræder som en enhed. I juridisk forstand eksisterer en koncern sædvanligvis kun, når mindst to tredjedele af ejerinteresserne er fælles. I praksis kan en koncern opstå, når et moderselskab kontrollerer et eller flere datterselskaber, og der er et nært samarbejde, produktionsmæssigt, finansielt eller salgsmæssigt.

Dannelsen af koncerner er typisk for tendenserne til koncentration og stordrift i de «moderne» stadier af kapitalismen. Koncerner opstod først i USA, Tyskland og Japan i sidste del af det 19. århundrede. I det 20. århundrede er koncerner et typisk træk ved kapitalismen i alle udviklede industrilande. De vigtigste danske koncerner er ØK (Østasiatisk Kompagni), A.P.Møller, Novo-Nordisk og Danfoss.

Historisk er koncerndannelsen blevet stimuleret af, at større markeder har åbnet sig, at konkurrencen er øget, noget som igen har svækket mindre og mellemstore virksomheder, og at behovet for planlægning og integration er blevet større. Et typisk træk ved koncernerne er, at de lægger stor vægt på administrative funktioner og på at ledelsen af den daglige drift ikke længere findes hos ejerne, men hos uddannede fagfolk, teknokrater. Typisk for dem er også den store vægt, som bliver lagt på langsigtet planlægning af produktion, omsætning og finansiering.

Koncernen er den almindelige organisationsform for statslig industri både i Vesteuropa og i mange udviklingslande. Eksempler på statsejede koncerner er British Steel Corporation i Storbritannien, Renault-fabrikkerne i Frankrig, ENI og IRI i Italien, Petroleos de Venezuela osv.

Ø.No.