Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Centralasien  .  Nordkorea
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Præsident
    .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 37.533
: :
Kim Il Sung
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kim Il Sung
Kim Il Sung

Kim Il Sung (1912-94), præsident i Den Demokratiske Folkerepublik Korea og generalsekretær for Koreas Arbejderparti - det statsbærende parti i Nordkorea.

Kims familie måtte i 1925 flygte fra Korea til Manchuriet, pga. illegal politisk virksomhed vendt mod japanerne. Der kom Kim Il Sung aktivt med i den kommunistiske ungdomsbevægelse blandt emigranterne. I 1929-30 fængslede Kuomintangpolitiet ham i 18 måneder for denne virksomhed. I 1932 var han med til at oprette de første (militære) kommunistiske guerillagrupper i Manchuriet og i det nordlige Korea. De samarbejdede med den kinesiske kommunistiske guerilla. Kim Il Sung spillede en central rolle, da en række af de vigtigste guerillagrupper i 1934 blev samlet til Koreas revolutionære folkehær. Efter befrielsen fra den japanske besættelse blev Kim Il Sung, som blot var 36 år, valgt til Den Demokratiske Folkerepublik Koreas første premierminister i 1948.

Kim Il Sung spillede en afgørende rolle i udformningen af den økonomiske politik, som var grundlaget for den enorme økonomiske fremgang landet oplevede efter Koreakrigen. Denne økonomiske fremgang var baseret på Kims såkaldte Juche-ideologi, hvis hovedkerne var den fulde udnyttelse af egne kræfter og ressourcer. På dette grundlag blev Nordkorea genopbygget og opnåede økonomiske vækstrater, der langt overskyggede andre tredje verdens lande.

Udenrigspolitisk var Kim Il Sung eksponent for en selvstændig linie i forhold til de øvrige kommunistiske stater, og Nordkorea afviste i 1960- og 70'erne alle forsøg på at presse landet til at tage stilling i den ideologiske strid mellem Sovjet og Kina.

Fra starten af 60'erne gjorde Kim Il Sung sig til genstand for en intens persondyrkelse i Nordkorea og blandt flertallet af den koreanske minoritet i Japan. Denne politiske kampagne havde ikke meget at gøre med den afgørende vægt, som juche-ideologien lagde på fremstillingen af masserne som den afgørende kraft i samfundsudviklingen. Fra starten af 80'erne blev Kims søn, Kim Jong Il (1942-) gradvist inddraget i denne persondyrkelse, med det formål at køre unge Kim i stilling som den ældre Kims efterfølger som statsoverhovede i landet. Unge Kim blev udnævnt til sekretær for partiets centralkomite i 1973 og til øverstkommanderende for de væbnede styrker i 91.

J.P.K.