Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.765
: :
Jesuit
Left
Rocks
2023-12-08 17:21

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Jesuit, medlem af jesuitterordenen (egentlig «Societas Jesu»: «Jesus selskab»), grundlagt i 1534 i Paris af Ignatius Loyola og godkendt af pave Paul 3. i 1540.

Målet med jesuitterordenen var oprindelig dobbelt, dels en «indre» mission: styrkelsen af den kristne tro gennem forkyndelse, indføring i meditation (de såkaldte «exercitia»), velgørenhedsarbejde, opdragelse af ungdommen og sjælesorg, - dels en «ydre» mission: kristningen af de nyerobrede europæiske koloniområder i Amerika og Asien. Kirkesplittelsen i Europa var ikke den oprindelige årsag til, at jesuitterordenen blev stiftet.

Jesuitternes love indeholder mange nye ting i forhold til det traditionelle katolske ordensliv: De bærer ingen speciel ordensdragt, har ikke korbøn (tidebøn), ledelsen er stærkt centraliseret, og der er meget lang prøvetid for at blive optaget som fuldgyldigt medlem af ordenen. Udover de traditionelle ordensløfter om at leve i fattigdom, lydighed og cølibat, aflægger jesuitterne et særlig løfte om lydighed overfor paven.

Jesuitterne blev - på grund af den store udbredelse som de efterhånden fik - pavens håndgangne mænd i kampen for at tilbageerobre de lande, som var gået tabt på grund af reformationen. Dette skete ikke mindst gennem det gode skolesystem, som de udviklede, og hvor mange elever - også fra protestantiske områder - blev stærkt påvirket af deres lærere. Dette gjorde, at de blev meget frygtet blandt protestanterne. Men også i de katolske lande gjorde de sig efterhånden upopulære, og det kom så vidt, at jesuitterne blev forbudt i 1773 efter pres fra bl.a. kongerne i Spanien og Portugal. Dette forbud blev imidlertid ophævet igen i 1814.

En norskfødt jesuit, Laurits Nielsen (Laurentius Nicolai Norvegus, i Norden kaldt «Kloster-Lasse» i folkemunde), født i Oslo ca. 1540 og uddannet ved det katolske universitet i Louvain i Belgien, gjorde store anstrengelser for at få ført Norden ind under pavestolen igen. Han påvirkede mange af de skandinaviske studenter som opholdt sig ved det berømte universitet i Louvain, og mange af dem konverterede til katolicismen og levede resten af deres liv enten i eksil eller som kryptokatolikker (hemmelige) i Norden. I 1575 rejste han til Sverige, hvor han blev beskyttet af kongen og fik vigtige stillinger ved at skjule sin identitet. Bl.a. ledede han en overgang en protestantisk præsteskole i Stockholm. I 1580 blev han imidlertid udvist fra landet. Kort tid senere gjorde han et fremstød i Danmark, hvor han søgte om tilladelse til at rejse til Norge, men i stedet blev han udvist fra tvillingerigerne.

Det er sandsynligvis på baggrund af disse episoder og på grund af jesuitterordenens almindelige upopularitet, at den norske Grundlov af 1814 rummede et forbud mod at jesuitter, sammen med jøder, kunne få adgang til riget. En grundlovsændring som ophævede dette forbud, blev først vedtaget i 1956. Jesuitterordenen er i dag udbredt i de fleste lande i verden og tæller omkring 28.000 medlemmer.

P.B.H.