Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 24.620
: :
Industriforbund
Left
Rocks
2024-07-17 04:59

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Organisering af samtlige arbejdere, uanset uddannelse, beskæftiget indenfor samme branche. Den danske fagbevægelse har sig udspring i håndværkerfag, og er derfor opbygget omkring organisationer, der organiserer arbejderne indenfor et bestemt fag. Denne form har i mange situationer vist sig at være uhensigtsmæssig. F.eks. er det muligt for en arbejdsgiver, der beskæftiger arbejdere fra forskellige fag på sin virksomhed at spille disse ud mod hinanden. Siden starten af det 20. århundrede er der derfor blevet gennemført debatter om modernisering af fagbevægelsen gennem dannelsen af industriforbund, der ville indebære, at alle ansatte på samme arbejdsplads og indenfor samme branche skulle organiseres i samme organisation. Dette ville give færre men også mere slagkraftige organisationer. Modargumentet har traditionelt været, at de mindre fag og brancher ville have vanskeligere ved at gøre sig gældende i en sådan ændret struktur. En del diskussion er også blevet koncentreret om, hvorvidt industriforbundene skulel organiseres horisontalt (samme trin i produktionsprocessen) eller vertikalt (fra råvare til færdigvare). Der blev dog allerede i 1960'erne opnået enighed om, at forbundene skulle organiseres horisontalt.

Diskussionen omkring industriforbund blussede op i 1980'erne igen, men stødte atter på betydelig modstand. En del af denne modstand hang sammen med konservatismen i det faglige bureaukrati, der frygtede at blive overflødiggjort ifbm. omstruktureringen. Fagbevægelsen har derfor i første omgang taget det skridt at danne karteller (6 stk.), der svarer til industriforbundstanken, men hvor fagforbundene fortsat har en betydelig magt. Samtidig er karteldannelsen kun gennemført indenfor LO området, hvor erfaringer fra udlandet peger i retning af en mulig organisering af både LO medlemmer, funktionærer og akademikere indenfor samme forbund. Karteldannelser anses i dag - også af LO - som ubrugelig til en omstrukturering af fagbevægelsen. Toneangivende forbund - især SiD - er ikke indstillet på at afgive suverænitet til nye karteller. Dansk fagbevægelse har reelt ingen samlet strategi for sin strukturelle udvikling. Sammenlægningen mellem beslægtede forbund vil derfor nok være den dominerende tendens et stykke ud i fremtiden.

Industriforbund er i dag udbredte i bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, Østrig og USA.

A.J.