Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 44.373
: :
Impotens
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den proces som fører til, at mandens penis bliver stiv, at han får erektion, formidles ved hjælp af nervebaner med centrum i rygmarven. Dette center påvirkes fra hjernen - både af hæmmende og fremmende impulser. En mand vil f.eks. kunne få erektion blot ved at se på noget seksuelt stimulerende, eller slet og ret ved at fantasere. Stress, angst, psykiske og sociale konflikter osv. er eksempel på tilstande, som kan føre til hæmmende indflydelse på erektionen.

Impotens defineres som manglende evne til at opnå erektion og følgelig til at gennemføre et samleje, hvor penis føres ind i skeden. Man skelner almindeligvis mellem såkaldt primær impotens, hvor manden aldrig har gennemført et samleje, og den sekundære impotens, hvor erektionssvigten indtræffer efter at mindst et samleje har fundet sted.

Andre former for seksuel svigt hos manden som f.eks. for tidlig sædafgang og manglende evne til at få udløsning, falder udenfor definitionen af impotens. Den tilstand som hos kvinden kommer nærmest den mandlige impotens er «vaginisme». Det er en krampelignende sammentrækning af muskulaturen omkring skeden, som gør indføring af penis umulig, og derfor hindrer gennemføringen af et samleje.

Hvor hyppigt impotens forekommer, er vanskeligt at vurdere. Man må imidlertid kunne gå ud fra, at de fleste mænd oplever en eller anden episode med seksuel svigt - impotens, for tidlig sædafgang, mangel på udløsning - i løbet af livet. De milde forbigående former for sekundær impotens, der er de almindeligste, siges at forekomme hos mere end halvdelen af den mandlige befolkning, og kan derfor siges at ligge indenfor rammerne af normal seksuel adfærd. Den primære impotens er meget sjælden.

Årsagerne til impotens kan være mange. Medfødte misdannelser og kropslige sygdomme kan føre til impotens. Det samme kan brugen af en række medikamenter. Blandt disse er alkohol og beroligende midler de mest kendte. De vigtigste årsager er imidlertid af psykisk og social karakter.

Den traditionelle mandsrolle stiller store krav til den enkelte på det seksuelle område. Manden skal leve op til et elskerideal, som indebærer, at han har ansvaret både for sin egen og kvindens seksuelle oplevelse. Han skal præstere seksualitet, og hans præstation skal kunne måles og vurderes. Dette bliver hurtigt det vigtigste aspekt ved seksualakten, og kvaliteter som nærhed og følsomhed forsvinder. Rædslen for at mislykkes fører til angst som igen fører til impotens. Særligt under indledning af nye forhold vil dette være en almindelig reaktion på de forventninger manden - med rette eller urette - føler der bliver stillet til ham. I de fleste tilfælde vil denne type af impotens forsvinde efterhånden som partnerne bliver mere trygge ved hinanden. Enkelte gange er det imidlertid vanskeligt at opnå den tilstrækkelige fortrolighed der skal til for at skabe tryghed. Angsten for at opleve nederlaget på ny øger. Man tror man er den eneste i verden som har et sådant problem. Det skyldes i første række, at mænd sjældent snakker om impotens med hinanden. De fleste er bange for at indrømme, at de har oplevet noget sådant, og at de dermed ikke har formået at leve op til et af mandskulturens meget vigtige krav. Man kommer ind i en ond cirkel, hvor rædslen for nederlag skaber ny angst, der atter skaber et nyt nederlag med impotens og øget angst osv. Af og til vil man i denne situation kunne drage nytte af at søge professionel hjælp til at bryde cirklen.

Impotens kan også opstå i faste forhold, og kan da være udtryk for åbne eller skjulte uløste problemer mellem partnerne på helt andre felter end det seksuelle. Bedringen af situationen vil da ikke komme før de bagvedliggende konflikter er erkendte og løst. En sjælden gang er impotens et symptom på mere komplicerede psykologiske problemer, og man må da søge hjælp, før man igen vil kunne fungere godt seksuelt.

L.Lø. / E.Br. / M.B. / T.R.-K.