Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Front

Indenfor socialistisk tradition har frontbegrebet været knyttet til allianceformer, der blev udviklet i mellemkrigstiden med udgangspunkt i den kommunistiske del af arbejderbevægelsen. Kommunistpartierne satsede fra begyndelsen af 1920'erne på forskellige typer fronter med andre politiske grupper. I første omgang gennem aktionsenhed med socialdemokratiske arbejdere eller gennem enhedsfront med socialdemokratiske partiledelser. Efter en periode fra 1928 til 1935 hvor kommunistpartierne ikke indgik noget samarbejde med resten af arbejderbevægelsen, indledte hele den kommunistiske verdensbevægelse under Kominterns ledelse fra 1935 en fase med folkefrontstrategi. Folkefronterne tog sigte på enhed - også ud over arbejderklassen. I enkelte lande, som Frankrig og Spanien, spillede folkefronterne en vigtig politisk rolle i slutningen af 30'erne i kampen om regeringsmagten og specielt kampen mod fascismen (se Spanske borgerkrig).

I efterkrigstiden har kommunistpartierne gennem deres såkaldte to-fasestrategi søgt at føre fronttankegangen videre til dannelsen af antimonopolistiske fronter, der i sit program var rettet mod imperialismen og monopolkapitalen. Partiernes langsigtede målsætning - socialistisk revolution - underordnedes en alliance med ikke-revolutionære kræfter for at opnå regeringsmagt og mulighed for nationalisering af det kapitalistiske samfunds økonomiske kommandoposter. «Det nye venstre» har kritiseret strategien for at føre til reformisme og passivisering af arbejderklassen. Allendes Unidad Popular i Chile var i en vis udstrækning en sådan type front, og et af eksemplerne på denne teori gennemført i praksis. Erfaringerne fra Chile viste, at denne frontstrategi førte til en langt skarpere konfrontation med borgerskabet, end både kritikere og tilhængere af strategien havde forudset. Antimonopolismen åbnede for en radikalisering og aktivitet indenfor arbejderklassen, der gik langt ud over det strategien indebar, samtidig med at den udpegede hovedfjende - monopolkapitalen - ikke blev isoleret, men i stedet samlede hele borgerskabet omkring sig.

Venstreunionen i Frankrig, der flere gange i 1970'erne gik til valg på et fælles program, havde som grundlag en front som den chilenske. Det italienske kommunistpartis forsøg på at få et «historisk kompromis» med de kristelige demokrater var ligeledes et andet udtryk for dette, men adskilte sig ud fra de andre ved, at det i første række ikke sigtede mod antimonopolisme, men at løse den italienske politiske, statslige og økonomiske krise - gennem en langsigtet alliance mellem det voksende kommunistparti og et borgerligt statsbærende parti i forfald.

S.Han.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.167