Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fjerde verden

Dansk imperialisme har gjort sit bedste for at knække den oprindelige grønlandske kultur, men inuitterne organiserer sig nu til aktivt forsvar for egen kultur og national selvstændighed.

Den fjerde verden er betegnelsen for etniske minoriteter, der er urbefolkning, i det område de lever i. Nogle gange er de trængt bort fra deres oprindelige område. Sådanne urbefolkningsgrupper findes både i den første verden (Europa), den anden verden (Amerika) og i den tredje verden (resten), og de har omtrent de samme problemer i alle verdensdele: Fysisk forfølgelse, udslettelse af kulturel og social egenart og tab af kollektiv ejendomsret til jord og andet livsgrundlag. I mange tilfælde kan det være vanskeligt at trække nogen skillelinie mellem urbefolkninger («indigenous people») og etniske minoritetsgrupper iøvrigt. Urbefolkningen i verden anslås til at udgøre omkring 178 millioner mennesker. Med til den fjerde verden henregnes normalt stammefolk, nomader, jæger- og samlerfolk, og andre som efter europæisk-nordamerikanske begreber har en enkel teknologi, en «primitiv» levemåde, og/eller opretholder ejendoms-, slægtskabs-, og styreformer der er os særligt fremmede, og som vanskeligt lader sig kombinere med den vestlige kultur og økonomi. Nogle af de mest kendte sådanne urbefolkninger er samer, indianere, eskimoer, australnegre, buskmænd (Basarwa) og beduiner.

Den oprindelige befolkning i Latinamerika benyttede markeringen af 500 året for indledningen af den europæiske invasion af Latinamerika (1492-1992) til at styrke sine organisationer og opstille mere radikale krav overfor landenes myndigheder. (Solidaritet)

Urbefolkninger har i de fleste lande en form for beskyttelse gennem lovgivningen som minoriteter iøvrigt. Alligevel er industrisamfundets pres mod urbefolkningerne langt mere brutal end overfor andre minoriteter, både fordi de er de mest værgeløse, de mest forskellige, og oftest de mindst tilpasningsdygtige - måske ikke altid som individer men som social gruppe. Når de integreres, havner de nederst på den sociale rangstige, men ofte bliver de anbragt i et reservat, tvangsforflyttet, eller udsat for massemord, organiseret af den stat de lever i. Forfølgelsen gennemføres oftest for at få kontrol over de naturressourcer (mineraler, jord, etc.), der findes på urbefolkningens område, men er også blevet gennemført for at «civilisere» dem. F.eks. har kristne missionærer vendt op og ned på urbefolkningens kultur og ødelagt deres muligheder for at leve videre i deres miljø, ved at berøve dem adfærd og traditioner der var en del af deres tilpasning til omgivelserne.

Urbefolkningernes kamp for deres rettigheder ligner minoritetsbevægelsers kamp iøvrigt, men de har hidtil været ret magtesløse. I de senere år er en række organisationer oprettet for at bistå i denne kamp. Kampens hovedmål er selvstyre for urbefolkningerne, sådan at de selv skal kunne opretholde den kulturform, de ønsker, og tilpasse sig den vestlige industrikultur hvis og når de selv ønsker det. Det er vanskeligt at finde nogen samlende ideologi angående selvstyreidealet; Det drejer sig først og fremmest om at få tilfredsstillet elementære behov for mad, tryghed, sundhed, og frihed fra fysisk og psykisk vold.

E.F.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 36.414