Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

El Salvador Initiativet

El Salvador Initiativet, dansk solidaritetsgruppe, dannet i 1989 af aktivister fra Internationalt Forum og Nicaraguakomiteen, få dage efter den salvadoranske befrielsesbevægelse FMLN i november havde indledt den største militære offensiv i landets historie. Da offensiven brød ud, eksisterede der ikke noget organiseret solidaritetsarbejde med FMLN, og det var derfor nødvendigt hurtigt at genopbygge dette.

Initiativet fik en række fagforeninger og solidaritetsorganisationer som medlemmer, samt en række enkeltpersoner. Det gennemførte dels en omfattende oplysningsvirksomhed. Først om FMLN's militære offensiv og siden om fredsprocessen, 1990-92. Det gennemførte en indsamling til fordel for FMLN og fik i 1990 i samarbejde med IMCC og en række fagforeninger sendt en container medicin og medicinsk udstyr til FMLN.

Pga. kritik af FMLN's håndtering af fredsprocessen kølnedes forholdet mellem Initiativet og FMLN. I 1992 gennemførtes en kampagne til støtte for bevægelsens ungdomsorganisation, J-FMLN, mhp. at skaffe den et ungdomshus i San Salvador, men kampagnen fik meget ringe opbakning og Initiativet ophørte med at eksistere fra 1993. FMLN arbejdet foregik da alene i Menneskerettighedsgruppen SOL.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 21.298