Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

International Medical Cooperation Comittee (IMCC)

IMCC København
Panum Instituttet, lok. 9.2.2
Blegdamsvej 3B
2200 København N
Tel: 3532 6411
Fax: 3532 6410

IMCC Århus
Medicinerhuset
Universitetsparken, bygn. 161
8000 Århus C
Tel: 8619 3665
Fax: 8613 3407

IMCC Odense
Kløvervænget 10, 2. sal
5000 Odense C
Tel : 6557 3099
Fax : 6613 9005

Email: imcc@imcc.dk.
WEB

IMCC blev stiftet den 1 oktober 1950. Baggrunden var, at der i efterkrigstidens Danmark var en vældig interesse blandt danske medicinstuderende for international kontakt, faglig som social. På daværende tidspunkt var det de medicinske studenterråd i København og Århus der varetog opgaven, at etablere internationale kontakter. Arbejdet antog dog efterhånden en dimension, så man fandt det rigtigt at stifte en særskilt institution, De lægevidenskabelige Studenterråds internationale fællesudvalg, som på engelsk blev til International Medical Cooperation Comittee.

IMCC er en upolitisk og non-profitsøgende studenterorganisation, som har til formål at varetage danske medicinstuderendes internationale interesser. Dette sker gennem ulønnet arbejde, udført af ca. 60 frivillige medicinstuderende fordelt på Danmarks tre lægevidenskabelige fakulteter. I organisationens formålsparagraf fremgår blandt andet følgende formål:

«At fremme international tolerance og forståelse. At udsende og udveksle personer, som herved får mulighed for at opnå indsigt i, holdninger til og problemstillinger i sundhedsopfattelsen i andre lande, og samtidig medvirke til opbyggelsen af kontakter landene imellem. At fremskaffe og udbrede oplysninger, der kan medvirke til forståelsen og løsningen af nationale og internationale problemer.»

Organisationens formål opnås blandt andet ved studierejser, studenterudveksling og udsendelse af medicinske studenter på folkesundhedsprojekter i Afrika, Sydamerika og Asien.

IMCC består af en række udvalg med hvert deres arbejdsområde. Nogle udvalg beskæftiger sig med studenterudveksling, andre arrangerer kliniske ophold i udlandet, atter andre arrangerer etiske eller tropemedicinske sommer skoler. Et udvalg formidler kontakt til folkesundhedsprojekter i tredje verdenslande. Et nyt IMCC projekt er «Sexekspressen» der har til formål, at medicinstuderende på en ny og spændende måde skal undervise folkeskoleelever i sexologi.

IMCC har tre DANIDA finansierede primære folkesundhedsprojekter i gang. De er lokaliseret i henholdsvis Bolivia, Ghana og Zimbabwe. Projekternes formål er at forbedre sundhedstilstanden i et lokal område i samråd med lokale myndigheder og medicinstuderende fra det pågældende land.

IMCC er medlem af den verdensorganisationen af lægestuderende, International Federation of Medical Students Association (IFMSA). Dette tilhørsforhold er meget vigtigt for organisationen, da IMCC via IFMSA får en bred international kontaktflade. Således er talrige projekter blevet igangsat på tværs af landegrænser. For eksempel planlægges nu et projekt i Sudan for udstødte befolkningsgrupper i visse slumområder. Dette projekt er frugten af et samarbejde mellem engelske, sudanesiske og danske medicinstuderende.

IMCC er en del af Føderasjonen av Nordiske Medicin Studerende. Et samarbejde for de nordiske medicin studenterorganisationer. Dette samarbejde foregår ved årlige møder der bringer studenter fra hele norden sammen til et fællesskab hvor projekterfaringer, faglig debat og sociale arrangementer danner grundlag for yderligere udvikling.

IMCC er desuden medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd. IMCC er anerkendt af forskellige hjælpeorganisationer, heriblandt WHO.

T.T.T.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 24.858