Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Graviton

En graviton er en hypotetisk elementarpartikel med et spin på 2 (en boson) og en hvilemasse på 0. Gravitonen har samme rolle i den endnu ikke komplette kvantemekaniske teori for gravitationen som fotonen har i den kvantiserede version af elektromagnetismen. En vigtig forskel er, at fotoner kan give anledning til både tiltrækkende og frastødende kræfter, mens gravitonen kun forårsager en tiltrækkende kraft, tyngdekraften. Nogle modeller indenfor kvantefysikken (strengteorier og membranteorier) opererer med eksistensen af en sådan partikel, men den er ikke hidtil blevet detekteret. Grunden hertil er først og fremmest at gravitationen er en meget svag kraft og eksperimenterne derfor meget vanskelige. Vanskelighederne med at opstille en kvantemekanisk teori for gravitationen og producere solide forudsigelser for eksperimenterne har heller gjort sagen lettere.

A.J. / K.Han.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 22.512