Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Fermion

Fermioner (navngivet efter fysikeren Enrico Fermi) er en familie af partikler, der har halvtalligt spin (målt i enheder af Planks konstant, hbar, og derfor danner fuldstændigt antisymmetriske sammensatte kvantetilstande. En vigtig konsekvens heraf er, at en enkeltpartikeltilstand højest kan indeholde en enkelt fermion af en bestemt type, et krav der benævnes udelukkelsesprincippet. Alle partikler er enten fermioner eller bosoner.

Specielt for elementarpartikler har dette forhold stor betydning. Den bedst kendte fermion er elektronen der er en vigtig ingrediens i opbygningen af alt det stof vi kender uden for laboratoriet. Udelukkelsesprincippet anvendt på elektroner giver en stor del af forklaringen på stoffets stabilitet og egenskaber.

De elementarpartikler der danner stof er fermioner. Det gælder især quarks (der danner protoner og neutroner) og elektroner. Disse grundlæggende fermioner kan inddeles i to grupper: leptoner og quarks.

A.J. / K.Han.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 23/10 2003

Læst af: 25.417