Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA)

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
Valby Langgade 55
2500 Valby

Tlf. 3616 6043
Epost: mail@aktionsgruppen.dk
Internet: www.aktionsgruppen.dk

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA), dansk arbejdsmiljøgruppe (1975-). Med baggrund i 70'ernes fagkritiske rapporter om arbejdsforhold på danske arbejdspladser slog rapportgrupperne i København - Malerrapportgruppen, Berlinske Tidendegruppen, B&W gruppen og Bryggerirapportgruppen - sig 10. maj 1976 sammen i Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA).

Foreningens formål er:

I samarbejde med arbejdspladser og fagbevægelse - at støtte det faglige arbejdsmiljøarbejde, og sprede oplysninger om sundhedsfarer på arbejdspladserne og om forholdene for arbejderklassen i øvrigt - for her igennem at støtte arbejderklassens kamp på egne betingelser.

AAA demonstrerede 30. juni 1998 foran Canadas ambassade i København mod den sag Canada havde anlagt ved WTO for at bryde Frankrigs forbud mod import af asbest. Canada tabte senere sagen. (AAA)

Dette gøres i praksis ved at yde råd og vejledning og formidle viden og kontakter til arbejdere, sikkerhedsrepræsentanter og fagforeningsfolk. Det sker gennem afholdelse af offentlige møder, formidling af kontakter mellem arbejdspladser og studenter/akademikere, medvirken til udarbejdelse af nye rapporter, plancheudstillinger, plakater m.m. Det foregår bl.a. i samarbejde med Samarbejdet Arbejdere Akademikere (SAA).

AAA består af arbejdere, sikkerhedsrepræsentanter og fagforeningsfolk og af læger, ingeniører, sygeplejersker, sociologer m.fl. Som medlem kan optages enhver, som ønsker at arbejde i overensstemmelse med Aktionsgruppens formål. Som kollektive medlemmer kan optages klubber, fagforeninger og forbund.

AAA’s højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes 1 gang årligt. På baggrund af denne nedsættes en bestyrelse, som består af lige mange arbejdere og akademikere.

Aktionsgruppens medlemmer deltager gerne i møder, kurser, konferencer i klubber, fagforeninger osv.

AAA har bl.a. været meget aktiv og stærkt medvirkende til de positive resultater vedr. forbud af asbest samt reduktion i antallet af opløsningsmidler. AAA’s hidtil største kampagne var i 1987, hvor der blev lavet 100.000 kampagneaviser om fosterskader og afholdt møder om emnet over hele landet.

AAA's aktiviteter har i 90'erne været koncentreret på 4 fronter:

Fra markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april 1999 på Købehavns Rådhusplads. (AAA)

Ud over dette praktiske arbejde udsender Aktionsgruppen pjecer om forskellige arbejdsmiljøspørgsmål som f.eks. om arbejdsmiljøloven, bedriftssundhedstjenesten. Formålet med disse pjecer er at skabe diskussion og debat. Pjecerne er derfor skrevet på en sådan måde, at de kan anvendes som materiale ved sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser, faglige konferencer, studiekredse og møder.

Senest er udgivet debatpjecer om Arbejdsskadeslovgivningen, nyhedsbrev om asbest og jubilæumsbog i forbindelse med AAA’s 25 års jubilæum i maj 2000.

J.H.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 32.193