Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Dansk Fredskonference

Dansk Fredskonference (1954-1972), fredsorganisation. Afholdelsen af Dansk Fredskonferences første landskonference i Odense 29-30. maj 1954 skete på baggrund af tidligere fredskonferencer i 1952 og 1953. Banebrydende var den brede politiske sammensætning og den forholdsvis store opslutning bag denne konference. Ifølge Mogens Fog deltog der 47 fagforeninger, 39 klubber, 12 arbejdspladser, 16 lejerforeninger, 32 fredskomiteer, 7 fredsforeninger og 12 andre organisationer repræsenterede ved ca. 300 delegerede. Omkring 800 mennesker med og uden tilknytning til de politiske partier deltog. Initiativtagerne til konferencen var bl.a. Thomas Christensen (R, formand 1955-62?), Andrea Hedegaard (R, formand 1954-55), Jørgen Dich (S), Ejnar Kruse (K, sekretær 1954-55). Jørgen Jensen (K) blev valgt som sekretær i 1955 og overtog senere formandsposten.

Fredskonferencen udsendte fra 1954 bladet Tænk i Tide og nyhedsbrevet DF`s Nyhedstjeneste (Nyhedstjenesten). Selvom samarbejdet mellem kommunisterne og ikke-kommunisterne svækkede den generelle berøringsangst, blev kommunisternes deltagelse i organisationen bevidst nedtonet. Den videreførte i 1950'erne fredsbevægelsens modstand mod genoprustningen af Tyskland og mod atomvåben. Efter opstanden i Ungarn i 1956 svækkedes Fredskonferencen, og i de efterfølgende 10 år blev den yderligere isoleret og ikke uden grund stemplet som en kommunistisk frontorganisation. Fra midten af 1960'erne fokuserede organisationen på modstanden mod NATO, EF og USA's engagement i Vietnam. Organisationen ophørte med at eksistere i 1972.

Je.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 22.864