Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)

Tony Blair

Tony Blair (1953-), premierminister (1997-) for det britiske Labourparty. Født den 6. maj 1953 som søn af tidligere juralærer Leo Charles Lynton og Hazel Blair. Gift med Cherie Booth i 1980, med hvem han har 2 sønner og en datter. Uddannet i Edingburg og ved St. Johns College på Oxford University. Færdig som jurist i 1976, hvorefter han arbejdede som advokat med speciale i arbejdsret og industrilovgivning.

Han meldte sig ind i det britiske arbejderparti - Labour - i 1975, og blev første gang valgt til Underhuset i 83, med støtte fra Transportarbejderforbundet, TGWU. Han var ordfører i budget- og økonomianliggender i 1984-87, handel og industri i 87-88, energi 88-89, beskæftigelse 89-92 og indenrigsanliggender 92-94. Stillede op som formandskandidat til partiet i sommeren 94 - efter John Smiths død - og blev valgt. I spidsen for Labour, da det i maj 97 vandt en jordskredssejr over de konservative.

Blair tilhører den yderste højrefløj indenfor Labour, og erklærede allerede før valget i 97, at hans New Labour på næsten alle punkter ville videreføre den konservative politik. Han har opfyldt sit løfte. De strejkende havnearbejdere i Liverpool havde et svagt håb om, at hans historiske tilknytning til deres forbund TGWU og statens delvise ejerskab af den virksomhed de var i konflikt imod, ville kunne stille dem stærkere efter Laboursejren. Men New Labour fortsatte den konservative politik - også på dette område - og strejken måtte opgives i januar 1998. En af Blairs få ændringer ifht. den traditionelle konservative politik var undertegnelsen af EU's sociale charter, som England ellers siden 1986 havde valgt at stå udenfor.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 36.654