Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA)

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe. (KA), dansk venstrefløjsgruppe (1978-89). Gruppen blev dannet i september 1978 som et resultat af splittelsen i Kommunistisk Arbejdskreds (KAK). KA ønskede at videreudvikle KAK's snylterstatsteori, og som konsekvens deraf støttearbejdet til befrielsesbevægelser i Den tredje Verden.

Snylterstatsteorien blev søgt underbygget med en historisk redegørelse for verdens opdeling i rige og fattige lande med inspiration fra Samir Amin, André Gunder Frank og Immanuel Wallerstein. Økonomisk blev snylterstaten forklaret udfra Arghiri Emmanuels teori om det ulige bytteforhold mellem rige og fattige lande. KA udviklede således en globaliseret verdensopfattelse, hvor politiske forhold og kampe i Danmark ikke spillede nogen større rolle. Det var konflikterne i Den tredje Verden, som var det globale systems brændpunkter og derfor også mål for KA's praksis.

KA udgav fra 1978-82 tidsskriftet «Manifest», og drev forlaget af samme navn. KA's trykte desuden blade og propaganda for forskellige organisationer i Den tredje Verden.

Efter splittelsen i KAK i 1978 «overtog» KA også KAKs praktiske arbejde - dvs. «Tøj til Afrika's» (TTA) afdelinger i København, Århus og Odense. Foruden tøjindsamlinger til befrielsesbevægelserne arrangerede TTA loppemarkeder i samarbejdet med U-landsklunserne for at skaffe penge dels til at dække transportomkostningerne til tøjet, dels som direkte økonomisk støtte til befrielsesbevægelserne. TTA afholdt fra 1978 til 87 loppemarkeder med et samlet overskud på mere end en million kr. TTA i Århus havde en teltproduktion til befrielsesbevægelsen SWAPO i Namibia. I 1988 åbnede gruppen «Cafe Liberation» på Islands brygge i København, hvis overskud ligeledes gik til befrielsesbevægelser i den Tredje verden.

Ved siden af det legale støttearbejde havde KA en gruppe, der også lavede illegalt støttearbejde bl.a. til den palæstinensiske organisation PFLP. Den illegale gruppe blev i 1989 afsløret og kendt som «Blekingegadegruppen», opkaldt efter gruppens dæklejlighed på Amager. I 1991 blev flere af gruppens medlemmer idømt lange fængselsstraffe - bl.a for et røveri mod Købmagergades postkontor i København. Afsløringen af KA's illegale arbejde førte til, at organisationen kort tid efter gik i opløsning.

T.L

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 32.165