Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Vázquez Rosas, Tabaré Ramón

Tabaré Vázquez
Tabaré Vázquez

Tabaré Vázquez (1940-), venstrefløjspolitiker fra Uruguay, formand for centrum-venstrefløjsalliancen Frente Amplio, præsidentkandidat i 1994, borgmester i hovedstaden Montevideo 1990-94.

Tabaré er født i Montevideo, Uruguay den 17. januar 1940. Han blev i 1969 medicinsk kandidat fra universitetet i Montevideo og fik i 1972 en specialgrad i Onkologi (kræftbehandling) og radioterapi. Han blev i 1985 ansat som lærer ved det medicinske fakultet, har desuden sin egen kræftklinik, har deltaget i en lang række konferencer i udlandet og publiceret over 100 artikler.

Frente Amplio (FA) gik til valg i 1989 med general Liber Seregni som præsidentkandidat og Tabaré som kandidat til borgmesterposten i hovedstaden Montevideo. Alliancen fik ved valget over halvdelen af stemmerne i Montevideo, og Tabaré kunne 15/2 1990 på vegne af FA indtage borgmesterposten. I sin borgmestertid indledte FA en række reformprogrammer i hovedstaden.

Op til valget i 1994 blev Tabaré udpeget som præsidentkandidat, men trods godt 30% af stemmerne var det ikke tilstrækkeligt til at blive præsident. Han blev i 1996 udpeget af FA til også at være alliancens præsidentkandidat ved valget i 1999. Ved dette valg fik han i oktober 38,5 % af stemmerne, og ved anden valgrunde i november 44 % af stemmerne. Men dette var ikke tilstrækkeligt til at slå Jorge Battle fra det regerende Colorado parti, der fik 52 %.

Tabaré er siden december 1994 præsident for den endnu bredere valgalliance, Encuentro Progresista, som også FA indgår i. Da FA's grundlægger og præsident gennem 25 år, Liber Seregni i 1996 trak sig tilbage, overtog Tabaré også denne post.

De borgerlige medier og politikere har gennem hele hans politiske karriere søgt at sværte ham til, men det har ikke berørt hans popularitet. Tvært imod bærer han en væsentlig del af ansvaret for, at FA fra valget i 1989 til valget i 1994 fik forøget sin tilslutning med næsten 50 %.

Han er gift med Maria Auxiliadora Delgade og har 3 børn.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 22.994