Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Trumandoktrinen

«Jeg tror det må være De forenede Staters politik at støtte frie folk, som gør modstand mod væbnede mindretals forsøg på at tage magten, eller mod pres udefra», hed det i en tale holdt af den nordamerikanske præsident Harry S. Truman i Repræsentanternes Hus 12. marts 1947.

I denne såkaldte Trumandoktrin blev det slået fast, at opdæmning mod kommunismen skulle være et hovedprincip i USA's udenrigspolitik. Den direkte foranledning til erklæringen var de politiske forhold i Grækenland og Tyrkiet. Storbritannien havde kort før erklæret sig ude af stand til at give de vaklende reaktionære regimer i de to lande fortsat militær og økonomisk hjælp.

USA trådte med Trumans tale ind som en ny antikommunistisk «politimand» i Mellemøsten. Det skete formelt gennem en bevilling på 400 millioner dollars til regeringerne i Grækenland og Tyrkiet. For at få den delvist isolationistiske Kongres med til denne bevilling, overdrev Trumanadministrationen bevidst den sovjetiske trussel og satte bevillingen ind i et generelt ideologisk perspektiv: Kampen mellem de gode og onde kræfter i verden.

Opdæmningspolitikken skulle føres videre med Marshallhjælpen, NATO og nordamerikansk bekæmpelse af radikale og kommunistiske bevægelser i mange dele af verden. Trumandoktrinen var således det ideologiske fundament for en ambitiøs og ofte stejl nordamerikansk udenrigspolitik. Den skulle samtidig komme til at bringe USA's regering i konflikt med en række nationale befrielsesbevægelser, som ofte havde bred folkelig opbakning.

Men heller ikke det mægtige USA var i stand til fuldt ud at realisere Trumandoktrinen. Kort efter at talen var holdt, måtte USA's regering passivt observere, at de lovligt valgte regeringer i Ungarn og Tjekkoslovakiet blev ofre for kommunistisk pres og ensretning. Et år senere fejede Mao Tse-tungs guerillasoldater det korrupte Chiang Kai-shek regime ud af Kina, uden at USA var i stand til at hindre den kommunistiske magtovertagelse. Også USA måtte prioritere sine ressourcer, og frem til 1950 kom Vesteuropa definitivt først.

I Trumans memoirer er talen 12. marts 1947 blevet fremstillet som et vendepunkt i supermagtens udenrigspolitik: Trumandoktrinen markerede et brat brud med isolationspolitikken og den samarbejdspolitik, som USA havde forsøgt at føre overfor Sovjetunionen, og den blev fremkaldt af et pludselig britisk kollaps. Senere forskning har påvist, at Truman har givet et fortegnet billede af udenrigspolitikken.

USA havde allerede i 1946 overtaget mange af de britiske forpligtelser i Grækenland og Tyrkiet, og den nordamerikanske regerings udenrigspolitik havde allerede i vid udstrækning fået et verdensomspændende og antikommunistisk præg. Trumandoktrinen repræsenterede således mere en cementering af en allerede etableret politik end starten på en ny nordamerikansk udenrigspolitik.

K.E.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 88.090