Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Sorte lister

Hemmelige kartoteker ført af arbejdskøberne over de arbejdere, de ønsker at boykotte pga. disses faglige eller politiske aktivitet. Listernes formål var dels at skræmme arbejderne fra at være fagligt og politisk aktive, dels at hindre bestemte arbejdere i overhovedet at få arbejde.

Listerne er i modstrid med Septemberforliget, men er også blevet anvendt af arbejdskøbere efter forligets indgåelse i 1899 - helt op i vore dage. Eftersom listerne er hemmelige, er det vanskeligt at vurdere, hvilket omfang de har i dag, men der findes stadig militante arbejdere, der pga. registreringen er nødt til at flytte til en anden by for at få arbejde.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 22.063