Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Morris, William

William Morris
William Morris

Morris (1834-96), engelsk formgiver, forfatter og socialist.

En arv fra sin fader på 900 pund årligt tillod William Morris at koncentrere sig om en ualmindelig alsidig praksis som kunstner og kunsthåndværker efter uddannelse ved universitetet i Oxford. Han tilhørte den generation, der havde bedst mulighed for at iagttage den første industrikapitalismes overmodige og brutale omformning af landskabet, forpestning af bymiljøet og opløsning af håndværkstraditionerne. På afstand fra arbejderklassens liv fordybede Morris sig ikke så meget i den sociale elendighed som i byens triste udseende og den dårlige kvalitet på varerne, manglen på skønhed og smag i folks hverdag, hvad enten det gjaldt arbejdsmiljø eller borgerskabets overlæssede saloner med plys og nips.

I denne periode begyndte både den konservative og radikale samfundskritik at vende interessen mod middelalderen som modstykket til industriel hæslighed. Specielt vigtig for Morris og hans kunstnervenner - de såkaldte pre-rafaelitter - var John Ruskins forsvar for middelalderens håndværk: Den enkle stil og håndværkeren som ejer af redskaberne og mester for hele det færdige produkt - ikke blot en specialiseret del af det. Dette middelalderideal danner fra 1850'erne grundlag for Morris' praktiske virke og for hele hans måde at analysere samfundet på: Hvordan kan glæden ved arbejdet og sansen for kvalitet genoprettes i det moderne samfund?

I 1861 grundlagde han Morris & Co. Et firma for produktion af brugskunst, møbler og for helhedsorienteret udsmykning af opholdsrum. Selv blev Morris særligt kendt for sine glasmalerier og mønstre til tapeter, tæpper og cretonstoffer. Indenfor hvert område lærte han at beherske hele produktionsforløbet og materialekundskaben. Dette gjaldt også bogproduktionen på forlaget Kelmscot Press, som Morris startede i 1891. Han udformede to nye typografiske alfabeter - skrifttyper - og gav bøgerne en særpræget udsmykning, inspireret af bl.a. håndskrevne middelalderbøger. Produkterne fra Morris og hans kolleger var ofte kostbare, men de satte en ny standard for håndværksmæssig eksperimenteren og kvalitet.

I løbet af 1870'erne blev Morris gradvis radikaliseret. Venskabet med en islandsk filolog, studier i norrøn litteratur og to rejser til Island i 1871 og 1873 gav ham indblik i et klasseløst samfund, hvor befolkningen levede på et eksistensminimum, men med selvrespekt og en levende kulturtradition i behold. I første omgang var det alligevel ikke klasseperspektivet, men udenrigspolitisk indignation der førte Morris ind i politisk organisationsarbejde: Reaktionen på kynismen i den engelske regerings holdning til tyrkernes massakrer i Bulgarien i 1876. Han oprettede «Foreningen for at bevare gamle bygninger» i 1877. Et arbejde han gik ind for med et meget avanceret syn på miljø og økologi i vid forstand.

Til manges forskrækkelse erklærede han sig i 1883 for socialist, og trådte ind i Englands første marxistiske organisation - Den socialdemokratiske føderation. Fra 1884 til 1890 arbejdede han i Den socialistiske liga, der blev støttet af Engels. Ved Anden Internationales kongres i Paris i 1889 blev Morris udpeget til at rapportere om det socialistiske arbejde i England. På grund af skuffelse over splittelse og taktiske spil trak han sig tilbage fra ledende hverv, men fortsatte et omfattende socialistisk oplysningsarbejde i tale og skrift.

Morris regnede sig som revolutionær, men forestillede sig at revolutionen lå meget langt ude i fremtiden. Han var stærkt kritisk overfor parlamentarisk reformisme og så store farer i fabianernes statssocialisme. Med sine utopiske ideer stod han anarkisten Kropotkin nær, og Engels kaldte ham en «sentimental socialist».

Med al sin middelalderdyrkelse blev Morris på flere felter en forløber for moderne design. Som få andre socialister har han rejst spændende spørgsmål om kunstens og arbejdets rolle i samfundet, og han er blevet en inspirationskilde for kunsthåndværkere og andre som ønsker at overskride rammerne for kapitalistisk vareproduktion.

Med sine fortællende digte og romantiske prosastykker var han en af Victoriatidens mest populære forfattere, men hans ry som digter er aftaget. En klassiker indenfor den utopiske tradition er hans «News From Nowhere» («Drømmen om fremtiden» fra 1890). Morris' oversættelse og gendigtninger fra norrønt udkom i «The Saga Library» I-VI, 1891-1905. Hans samlede værker i 24 bind blev udgivet 1910-15 af datteren May Morris.

E. R.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 40.879