Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Mandebevægelsen (MB)

Mandebevægelsen - og hermed menes den organiserede bevægelse - opstod i foråret og sommeren 1975 (inspireret af bl.a. rødstrømpebevægelsen) som en protest mod de krav, der stilles til manden, som den, der skal administrere det kapitalistiske system. Bevægelsen formulerede sig således om sit grundlag:

«Det forlanges af manden, at han skal tilsidesætte sine følelser og vise «styrke» i alle situationer, herunder på så vigtige områder som arbejde, uddannelse og samliv.

Dette mener MB er helt urimeligt og vores mål er derfor: For det første at give den enkelte mand mulighed for en personlig frigørelsesudvikling til trods for de begrænsninger, som samfundets undertrykkende normer sætter, og for det andet at lave systemet om, så de samfundsmæssige årsager til undertrykkelsen fjernes, d.v.s. arbejde for indførelsen af et socialistisk system.

Da den almindelige viden om manden som undertrykker af både sig selv og andre er så ringe, har MB's vigtigste arbejde bestået i at skabe en bevidsthed herom, specielt ved at organisere mænd i basisgrupper af 5-8 personer.

Af mærkesager har vi indtil videre kun haft få. En af dem er barnets ret til sin far, dvs. vi arbejder på at sikre, at et barn ikke automatisk afskæres fra at komme under faderens forældremyndighed (det gælder både den gifte og den papirløse far, der er helt retsløs) i tilfælde af, at samlivet mellem faderen og moderen opløses.»

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.694